Beta-2 Mikroglobulina

Inne nazwy: B2M; ß2-Mikroglobulina; Tymotaksyna
Oficjalna nazwa: Beta2 Mikroglobulina w surowicy lub w moczu
Powiązane badania: Albumina, BUN, Kreatynina, Choroby nerek, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się jako pomocnicze  w wykryciu uszkodzenia nerek i monitorowania chorób nerek, czasami również w monitorowaniu stanu pacjentów po ekspozycji na kadm.
 

Kiedy badanie jest wykonywane?
 

Badanie wykonuje się w przypadku wystąpienia objawów dysfunkcji nerek oraz okresowo u osób narażonych na ekspozycję na kadm.
 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej, ewentualnie przygodna próbka moczu lub ze zbiórki dobowej. 
 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie ma konieczności przygotowania się do badania.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.07.2018

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.