BUN

Inne nazwy: Azot mocznikowy
Oficjalna nazwa: Azot mocznikowy we krwi
Powiązane badania: Kreatynina, Klirens kreatyniny, Badanie ogólne moczu, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu

1. Jakie inne oznaczenia wykonywane są wraz z BUN w celu sprawdzenia pracy nerek?
2. W jaki sposób BUN zmienia się z wiekiem?

3. Co to jest współczynnik BUN/Kreatynina?

 

1. Jakie inne oznaczenia wykonywane są wraz z BUN w celu sprawdzenia pracy nerek? 

BUN i kreatynina są podstawowymi oznaczeniami wykonywanymi w celu sprawdzenia w jakim stopniu nerki są w stanie filtrować i usuwać z krwi niepotrzebne substancje. W celu lepszego wglądu w pracę nerek lekarz może również zlecić badania elektrolitów jak sód i potas lub wapń.

do góry

2. W jaki sposób BUN zmienia się z wiekiem? 

Stężenie BUN wraz z wiekiem wzrasta. Jego stężenie u niemowląt wynosi 2/3 stężenia u zdrowych osób młodych, z kolei poziom u osób powyżej 60. roku życia jest nieco wyższy niż u osób młodszych. Jest on również nieco wyższy u mężczyzn niż u kobiet.

do góry

3. Co to jest współczynnik BUN/Kreatynina? 

Czasami lekarze sprawdzają proporcje pomiędzy BUN a kreatyniną we krwi pacjenta, co może pomóc w ustaleniu przyczyn podwyższenia stężenia tych substancji. Stosunek pomiędzy BUN a kreatyniną waha się zazwyczaj pomiędzy 10:1 a 20:1. Wzrost proporcji może być spowodowany stanami, w wyniku których zmniejsza się dopływ krwi do nerek, takimi jak zastoinowa niewydolność serca lub odwodnienie. Może również towarzyszyć zwiększonej ilości białek, pochodzących bądź z krwawienia do przewodu pokarmowego, bądź znacznego zwiększenia ich zawartości w diecie. Proporcje te mogą zmniejszyć się w przypadku chorób wątroby (z powodu obniżonego wytwarzania mocznika) oraz niedożywienia.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.