Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2

Inne nazwy: BRCA1 i BRCA2, Gen predyspozycji do zachorowania na raka piersi i jajnika
Oficjalna nazwa: Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2
Powiązane badania: CA-125

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu oceny ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych piersi lub jajników powiązanych z dziedzicznymi nieprawidłowościami (mutacjami, czyli zaburzeniami struktury i/lub funkcji) w genach BRCA1 (17q21) i BRCA2 (13q12-q13).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się jeżeli w rodzinie pacjentki występuje historia nowotworów złośliwych piersi u kobiet poniżej 50 roku życia lub nowotworów jajników bez względu na wiek.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.