Apo B

Inne nazwy: Apolipoproteina B-100, apolipoproteina B-48
Oficjalna nazwa: Apolipoproteina B
Powiązane badania: Cholesterol, Profil lipidowy, Lp(a), LDL Cholesterol, Homocysteina, hs-CRP, HDL Cholesterol, Apo A, Triglicerydy

1. Czy lekarz powinien zlecać oznaczenie apo B-48?
2. W jaki sposób można obniżyć stężenie apo B-100?

1. Czy lekarz powinien zlecać oznaczenie apo B-48?
Są prowadzone badania nad rolą chylomikronów (lipoprotein zawierających apo B-48), jednak obecnie nie ma dowodów na celowość oznaczeń tej apolipoproteiny.

do góry

2. W jaki sposób można obniżyć stężenie apo B-100?
Zmiana diety oraz ćwiczenia fizyczne powodują obniżenie stężenia cholesterolu LDL oraz wzrost cholesterolu we frakcji HDL (nośnika "dobrego" cholesterolu) i jednocześnie spadek stężenia apo B, co zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.