Apo B

Inne nazwy: Apolipoproteina B-100, apolipoproteina B-48
Oficjalna nazwa: Apolipoproteina B
Powiązane badania: Cholesterol, Profil lipidowy, Lp(a), LDL Cholesterol, Homocysteina, hs-CRP, HDL Cholesterol, Apo A, Triglicerydy

Co się oznacza?

Oznacza się stężenie apo B we krwi. Apolipoproteiny odgrywają zasadniczą rolę w metabolizmie lipidów. Stanowią składnik lipoprotein - cząstek transportujących lipidy (wchłaniane z pożywienia w jelitach) poprzez krwiobieg do wątroby i innych komórek.
Apolipoproteiny, cząsteczki o właściwościach hydrofilowych zapewniają jednolitą strukturę lipoprotein oraz umożliwiają transport lipidów we krwi opłaszczając hydrofobową (odpychająca cząsteczki wody) część lipoprotein. Apolipoproteiny są rozpoznawane przez receptory obecne na powierzchni wielu komórek organizmu, przyczyniając się do wiązania lipoprotein przez te komórki i wychwyt przez nie cholesterolu oraz triglicerydów.

Istnieją dwie formy apolipoproteiny B: Apo B-100 i Apo B-48. Apo B-48 powstaje w jelitach i stanowi integralną część struktury chylomikronów - dużych lipoprotein odpowiadających za transport lipidów pokarmowych z jelita do wątroby. W wątrobie dochodzi do połączenia lipidów z Apo B-100 (wytwarzaną w wątrobie) i powstawania lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL), bogatych w triglicerydy. W krwiobiegu enzym zwany lipazą lipoproteinową (LPL), usuwa triglicerydy z cząstki VLDL, tworząc najpierw lipoproteiny o pośredniej gęstości (IDL), a następnie lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL - nośnik "złego" cholesterolu). W wyniku przemian cząstka VLDL przekształca się w cząstkę LDL o mniejszym rozmiarze, bogatszą w cholesterol, zawierającą jedną cząsteczkę Apo B-100. Apo B-100 jest rozpoznawana przez receptory na powierzchni wielu typów komórek Dzięki temu cholesterol dostaje się do wnętrza komórek. Frakcja LDL jest istotnym ogniwem metabolizmu lipidów, a transportowany przez nią cholesterol jest niezbędnym składnikiem błon komórkowych i prekursorem hormonów płciowych oraz steroidów nadnerczowych. Jednak nadmiar cholesterolu LDL może prowadzić do odkładania się go w blaszkach miażdżycowych w ścianach tętnic, a co za tym idzie do ich twardnienia i bliznowacenia. Powstałe zmiany miażdżycowe powodują zwężenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do niedokrwienia i zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. Oznaczanie cholesterolu LDL zlecane jest jako badanie podstawowe w ramach profilu lipidowego. Jego stężenie zazwyczaj wylicza się w oparciu o stężenie cholesterolu całkowitego, ale wartość wyliczeń ograniczona jest przez wzrost stężenia triglicerydów. Niektóre laboratoria oznaczają stężenie cholesterolu LDL metodą bezpośrednią.

W metodzie do oznaczania apoB zwykle mierzy się tylko apo B-100 ale zwykle podaje się wynik jako stężenie apo B. Oznaczenie stężenia Apo B na ogół dzwierciedla stężenie cholesterolu LDL. Może ono być zmierzone bezpośrednio, w przeciwieństwie do cholesterolu LDL, którego zawartość jest zazwyczaj wyliczana. Opinie ekspertów na temat znaczenia Apo B nie są jednoznaczne; jedni potwierdzają większą wartość Apo B-100 niż cholesterolu LDL jako wskaźnika miażdżycy, inni są odmiennego zdania, ale są zgodni co do tego, że Apo B-100 oraz inne nowe czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca, jak Apo A-I, Lp(a) i hs-CRP mogą dostarczyć wielu cennych dodatkowych informacji.


Jak się pobiera próbkę do badania?
 

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie jest potrzebne, jednak jeśli badanie to zlecone jest w ramach badania profilu lipidowego należy przyjść na badanie po 12 godz. powstrzymywaniu się od posiłku.

 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


Artykuł Śledź swoją próbkę , dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.