Apo A

Inne nazwy: Apo A
Oficjalna nazwa: Apolipoproteina A-I
Powiązane badania: Apo B, Profil lipidowy, Cholesterol, Lp(a), LDL Cholesterol, hs-CRP, HDL Cholesterol, Homocysteina, Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, Apo B/Apo A-I, Triglicerydy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu ustalenia czy stężenie Apo A-I u pacjenta jest prawidłowe, w szczególności jeśli stężenie HDL-C  jest obniżoneoraz jako pomoc w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuję się w przypadku stwierdzenia hiperlipidemii oraz/lub występowania choroby niedokrwiennej serca lub chorób naczyń obwodowych w rodzinie. W celu oceny ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, monitorowania skuteczności leczenia hiperlipidemii i/lub wprowadzanych zmian trybu życia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Zazwyczaj pobiera się próbkę krwi z żyły łokciowej. Inną metodą, stosowaną głównie w pediatrii jest pobranie próbki z opuszki palca lub piętki.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie potrzeba, jednak badanie to zleca się razem z innymi, do których należy być na czczo zatem lepiej przyjść na badanie po 12 godz. powstrzymywaniu się od posiłku.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.