Test antyglobulinowy pośredni

Inne nazwy: PTA, Pośredni test Coombsa, wykrywanie przeciwciał odpornościowych
Oficjalna nazwa: Pośredni test antyglobulinowy
Powiązane badania: Test antyglobulinowy bezpośredni, Badanie przeciwciał

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby wykryć w surowicy przeciwciała przeciw antygenom krwinek czerwonych, podczas przygotowań do transfuzji oraz w okresie ciąży i po porodzie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się wtedy, kiedy pacjent przygotowywany jest do transfuzji krwi lub podczas ciąży lub po porodzie, zwłaszcza kiedy dotyczy to osoby mającej grupę krwi RhD–(minus).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.