Test antyglobulinowy bezpośredni

Inne nazwy: BTA, Bezpośredni odczyn Coombsa, DAT
Oficjalna nazwa: Bezpośredni test antyglobulinowy
Powiązane badania: Test antyglobulinowy pośredni, Badanie przeciwciał

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby wykryć przyczynę niedokrwistości hemolitycznej spowodowanej przez chorobę autoimmunologiczną; wyjaśnić przyczynę reakcji poprzetoczeniowych i zdiagnozować chorobę hemolityczną płodu i noworodka.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie przeprowadza się wtedy, kiedy u pacjenta występują objawy sugerujące anemię hemolityczną, jak nieuzasadnione zmęczenie, trudności w oddychaniu podczas wykonywania różnych czynności i nietypowo ciemny mocz, także wtedy kiedy stężenie hemoglobiny i hematokryt są bardzo niskie i przede wszystkim jeżeli chory ma wyżej wymienione objawy, a niedawno otrzymał transfuzję krwi; u noworodka z objawami choroby hemolitycznej.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.