Materiały źródłowe


UWAGA: Ten artykuł jest oparty na źródłach wymienionych poniżej oraz na doświadczeniu ekspertów Lab Tests Online. Komitet redakcyjny Lab Tests Online okresowo przegląda i w razie potrzeby może aktualizować informacje zawarte w tym artykule. Nowe źródła informacji zostaną dodane do listy materiałów źródłowych i będą odróżnione od dotychczas zamieszczonych. 

W celu obejrzenia kompletnej listy źródeł wykorzystanych w tworzeniu tej strony, kliknij tu

 

MEDLINEplus Medical Encyclopedia: Immune Response


Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].


Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.


Antibody titer. AccessAtlanta.com, Illustrated Health Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.accessatlanta.com/shared/health/adam/ency/article/003333.html through http://www.accessatlanta.com.


Magee, K. (1999 December 29). Antibodies. Laurus Health, Health Library, Illnesses and Conditions [On-line information]. Available online through http://www.laurushealth.com.


Spengler, R. Antibody Screening Tests. WebMDHealth, Health Guide A-Z [On-line information]. Available online through http://my.webmd.com.


Moran, D. (2001 September 19, Updated). Antibody Titer. Healthdiscovery.com, Diseases and Conditions, Encyclopedia, Medical Tests [On-line information]. Available online at http://health.discovery.com/diseasesandcond/encyclopedia/1039.html through http://health.discovery.com.


Milone, M. Updated (2001 November 19, Updated). Antibody Titer. MEDLINEplus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003333.htm.


Michel, J. & Proust, J. Chapter 131. Aging and the Immune System. The Merck Manual of Geriatrics [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/pubs/mm_geriatrics/sec16/ch131.htm through http://www.merck.com.


Section 12. Immunology; Allergic Disorders, Chapter 146. Biology Of The Immune System, [General]. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/pubs/mmanual/section12/chapter146/146a.htm through http://www.merck.com.


Section 16. Immune Disorders, Chapter 167 Biology of the Immune System. The Merck Manual of Medical Information--Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mrkshared/mmanual_home/sec16/167.jsp through http://www.merck.com.


Yahoo (2001 November 19). Antibody Titer. Yahoo Health Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://health.yahoo.com/health/encyclopedia/003333/0.html through http://health.yahoo.com.


Little, F. Updated (2001 December 1, Updated). Immune Response. MEDLINEplus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000821.htm.


Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.


(2003 September). Understanding the Immune System, How it Works. National Institute of Allergy and Infectious Diseases and the National Cancer Institute [On-line information]. PDF available for download at http://www.niaid.nih.gov/publications/immune/the_immune_system.pdf through  http://www.niaid.nih.gov.  Accessed on 4/15/07.

 

 

 


 

Poprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 28.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.