W jakim celu bada się przeciwciała?

Główną przyczyną oznaczenia stężenia przeciwciał jest:

  • wykazanie kontaktu z czynnikiem zakaźnym lub ciałem obcym
  • oznaczenie stanu odporności na dany drobnoustrój
  • diagnozowanie reakcji autoimmunologicznych
  • rozpoznanie przyczyn reakcji poprzetoczeniowej (po transfuzji krwi) lub odrzucenia przeszczepu
  • diagnostyka alergii
  • kontrola przebiegu zakażenia lub procesu autoimmunologicznego

Nie istnieje jeden uniwersalny test określający stężenie różnych przeciwciał; przeciwciała są swoiste, skierowane przeciw określonej chorobie. Zleca się badanie stężenia poszczególnych przeciwciał  lub kilku w zależności od objawów i potrzebnych lekarzowi informacji. Jeżeli podejrzewa się trwające w danej chwili zakażenie pobiera się dwie próbki w odstępie około dwóch tygodni (próbka z ostrej fazy i ozdrowieńczej), aby móc zaobserwować wzrost stężenia przeciwciał.

Badanie może dotyczyć pomiaru stężenia przeciwciał IgM i/lub IgG, które wykonuje się przede wszystkim w celu  rozpoznania i monitorowania chorób zakaźnych lub oceny stanu odporności.  W przypadku alergii oznacza się stężenie przeciwciał IgE wobec określonych substancji, jak np. przeciwciała IgE przeciw różnym gatunkom traw. Przeciwciała IgA wykorzystuje się w diagnostyce alergii i choroby trzewnej (celiakii).
   

 

Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 28.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.