Alergenowo-swoiste IgE

Inne nazwy: Test RAST, badania przesiewowe w kierunku alergii
Oficjalna nazwa: Przeciwciała klasy IgE swoiste dla alergenów
Powiązane badania: Morfologia, WBC

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w kierunku alergii, w celu wykrycia konkretnych alergenów, czasami w celu monitorowania skuteczności immunoterapii (odczulania).

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku objawów takich jak katar sienny, zapalenie skóry, nieżyt nosa, zaczerwienienie i podrażnienie oczu, astma lub ból brzucha, których przyczyną może być uczulenie.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.04.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.