ASO

Inne nazwy: ASLO
Oficjalna nazwa: ASO
Powiązane badania: Paciorkowcowa angina, Wymaz z gardła

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u pacjenta w celu:

  • ustalenia czy mamy do czynienia ze świeżym zakażeniem paciorkowcem z grupy A (Streptococcus pyogenes)
  • rozpoznawania powikłań takich jak gorączka reumatyczna lub/i zapalenie kłębuszków nerkowych po przebytej infekcji paciorkowcem z grupy A (Streptococcus pyogenes).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane, gdy u chorego występuje gorączka, bóle w klatce piersiowej, odczucie zmęczenie, skrócenie oddechów, obrzęki albo inne objawy związane z gorączką reumatyczną czy zapaleniem kłębuszkowym nerek, a szczególnie wówczas, gdy u chorej osoby niedawno występował ból gardła a nie wykonano szybkich testów diagnostycznych lub nie wykonano posiewu w kierunku Streptococcus grupy A.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania nie jest wymagane żadne przygotowanie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.