ASMA

Inne nazwy: Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (SMA), Przeciwciała przeciwko aktynie F
Oficjalna nazwa: Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim, przeciwciała przeciwko aktynie
Powiązane badania: ANA, AST, Bilirubina, AMA

Co się oznacza?

Oznacza się ilość przeciwciał przeciwko mięśniom gładkim (anti-smooth muscle antibodies - ASMA) we krwi. ASMA to białka produkowane przez układ odpornościowy, skierowane przeciwko własnym białkom szkieletu komórek mięsni gładkich. Wytwarzanie ASMA jest silnie związane z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem wątroby, jednak może ono zachodzić w mniejszym stopniu również w innych chorobach wątroby oraz w schorzeniach autoimmunologicznych, jak na przykład pierwotna marskość żółciowa. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby może występować w formie ostrej lub przewlekłej, a przyczyną jego rozwoju nie są żadne znane czynniki (jak na przykład infekcja wirusowa, leki, toksyny, choroby dziedziczne lub nadużywanie alkoholu). Może ono doprowadzić do marskości (uszkodzenia i włóknienia) wątroby, a w niektórych przypadkach również do jej niewydolności.
 Autoimmunologiczne zapalenie wątroby może wystąpić u pacjenta w każdym wieku. Około 70% chorych stanowią kobiety. U ponad 80% chorych w Stanach Zjednoczonych występuje dodatnie miano ASMA - samodzielnie lub łącznie z ANA (przeciwciałami przeciwjądrowymi). Przeciwciała przeciwko aktynie są skierowane, jak sama nazwa wskazuje, przeciwko aktynie, która jest swoistym białkiem szkieletu komórkowego (cytoszkieletu). Aktualne badania naukowe dowodzą, że w diagnostyce autoimmunologicznej choroby wątroby przeciwciała przeciwko aktynie są badaniem bardziej swoistym niż ASMA, ponieważ przeciwciała przeciwko aktynie występują u około 52%-85% chorych.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.
 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem ,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne .


Artykuł Śledź swoją próbkę , dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.