ASMA

Inne nazwy: Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (SMA), Przeciwciała przeciwko aktynie F
Oficjalna nazwa: Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim, przeciwciała przeciwko aktynie
Powiązane badania: ANA, AST, Bilirubina, AMA

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w rozpoznaniu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia wątroby i różnicowania go z innymi przyczynami uszkodzenia wątroby.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia, że zapalenie wątroby u pacjenta spowodowane jest procesem autoimmunologicznym.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie jest to potrzebne.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.