Białko całkowite

Inne nazwy: TP
Oficjalna nazwa: Białko całkowite
Powiązane badania: Albumina, Wskaźniki funkcji wątroby, Elektroforeza i immunofiksacja

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie służy do oceny stanu odżywienia pacjenta lub jako badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń czynności wątroby i nerek, jak również innych chorób.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku niespodziewanej utraty masy ciała, przewlekłego zmęczenia lub objawów wskazujących na zaburzenia czynności wątroby lub nerek.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej, z opuszki palca (u dorosłych i dzieci) lub też z pięty (u noworodków).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.