ACE

Inne nazwy: Konwertaza angiotensyny w surowicy
Oficjalna nazwa: Konwertaza angiotensyny
Powiązane badania: Hodowla prątków kwasoopornych, Wskaźniki funkcji wątroby, Wapń, Morfologia

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu sarkoidozy. W diagnostyce różnicowej sarkoidozy i innych stanów klinicznych wywołujących podobne objawy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania ziarniniaków (nacieków komórek zapalnych), które tworzą niewielkie zgrubienia pod skórą, przewlekłego kaszlu, zaczerwienionych szklistych oczu i/lub innych objawów mogących wskazywać na sarkoidozę. U osób z czynną sarkoidozą badanie wykonuje się regularnie w celu monitorowania jej przebiegu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.