17-Hydroksyprogesteron

Inne nazwy: 17-OHP; 17-OH progesteron; Progesteron - 17-OH
Oficjalna nazwa: 17-Hydroksyprogesteron
Powiązane badania: Kortyzol, ACTH, Testosteron, Androstendion

W jakim celu badanie jest wykonywane?
 

W ramach badań przesiewowych, w celu wykrycia oraz monitorowania wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH), czasami w celu wykluczenia chorób o podobnych objawach.


Kiedy badanie jest wykonywane?


W ramach rutynowych badań przesiewowych noworodków jeżeli płeć noworodka nie jest jasno określona (obojnacze narządy płciowe), u kobiet z nadmiernym owłosieniem twarzy i ciała (hirsutyzm) lub innymi objawami mogącymi mieć związek z podwyższonym poziomem męskich hormonów płciowych, u chłopców przedwcześnie dojrzewających płciowo, okresowo w monitorowaniu leczenia CAH.   


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub z pięty noworodka.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, jednak lekarz może zlecić pobranie krwi wcześnie rano. U kobiet może zachodzić konieczność pobrania krwi w określonej fazie cyklu miesięcznego. Badania nie należy wykonywać u pacjentów leczonych sterydami.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.