Opis

Jeżeli nie występują objawy choroby, nie ma potrzeby wykonywania wielu badań przesiewowych u dzieci. Jednak zachowanie zdrowych przyzwyczajeń, takich jak zdrowe odżywianie czy aktywność fizyczna, może zapobiegać poważnym i kosztownym problemom zdrowotnym w przyszłości. Na przykład podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wagi dziecka z nadwagą lub otyłego zapobiega wystąpieniu cukrzycy i chorobie serca w wieku dorosłym.

W menu powyżej podane są linki do artykułów dotyczących laboratoryjnych badań przesiewowych, których wykonanie zaleca się u dzieci. W artykułach tych zebrane są zalecenia wydane przez różne organizacje prozdrowotne, jednak nie wszystkie z tych zaleceń pokrywają się ze sobą. Dlatego też podczas rozmowy z lekarzem na temat wykonania badań należy wziąć pod uwagę stan zdrowia dziecka i występujące u niego czynniki ryzyka.

Dalsze informacje na temat badań u dzieci można znaleźć w artykułach: Świetlana przyszłość: wytyczne dotyczące nadzorowania stanu zdrowia i niemowląt, dzieci i młodzieży. Przewodnik podręczny.

Dalsze informacje dotyczące medycyny profilaktycznej i kroków, które można podjąć, aby zapewnić zdrowie sobie i swojej rodzinie znaleźć można w artykule Dobrostan i profilaktyka w erze odpowiedzialności pacjenta.


 

Źródła

Hagan JF, Shaw JS and Duncan PM, eds. Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents (3rd ed.). 2008. Washington, DC: American Academy of Pediatrics.

Schedules for children and adolescents—United States, 2008 (policy statement). Jan 2008. Pediatrics 121(1):219-220. Dostępne online na stronie internetowej http://pediatrics.aappublications.org. Dostęp styczeń 2008.

American Academy of Pediatrics, Committee on Practice and Ambulatory Medicine; Bright Futures Steering Committee. Recommendations for preventive pediatric health care. Dec 2007. Pediatrics120(6):1376. Dostępne online na stronie internetowej http://pediatrics.aappublications.org. Dostęp styczeń 2008.

Green M and Palfrey JS. Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, Pocket Guide (2nd ed.). 2002. National Center for Education in Maternal and Child Health. Dostępne online na stronie internetowej http://www.brightfutures.org/pocket/index.html. Dostęp styczeń 2008.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 02.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.