Opis

Dzięki kilkukrotnym wykonaniu pewnych badań przesiewowych w trzeciej dekadzie życia można poprawić stan swojego zdrowia na wiele lat. Badania te służą wczesnemu wykrywaniu niektórych często występujących i potencjalnie poważnych chorób u osób dorosłych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, nowotwory, cukrzyca i choroby serca.

Badania przesiewowe umożliwiają wykrycie choroby w najwcześniejszym i najłatwiejszym do wyleczenia stadium, często nawet zanim wystąpią widoczne objawy. Informacje, których dostarczają badania przesiewowe, umożliwiają lekarzowi podjęcie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia w starszym wieku. Na przykład, rutynowe oznaczenie stężenia cholesterolu pozwala ujawnić ryzyko rozwoju choroby serca i umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych, takich jak zmiana trybu życia, zanim choroba przyjmie poważną formę.

W menu powyżej podane są linki do artykułów dotyczących laboratoryjnych badań przesiewowych, których wykonanie zaleca się osobom młodym dorosłym w wieku do 29 lat. W artykułach tych zebrane są zalecenia wydane przez różne organizacje prozdrowotne. Nie wszystkie zalecenia pokrywają się ze sobą, dlatego tak ważne jest omówienie tych spraw z lekarzem prowadzącym. Decyzję o wykonaniu badań należy podejmować w oparciu o indywidualny stan zdrowia pacjenta i czynniki ryzyka.

Dalsze informacje dotyczące medycyny profilaktycznej i kroków, które można podjąć, aby zapewnić zdrowie sobie i swojej rodzinie znaleźć można w artykule Dobrostan i profilaktyka w erze odpowiedzialności pacjenta.Źródła ogólne

AmericanAcademyof Family Physicians. Preventive services for healthy living. Reviewed/updated 2/10. Dostępne online na stronie internetowej http://familydoctor.org/x1548.xml przez http://familydoctor.org/. Dostęp kwiecień 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. Vaccines: Recs/Schedules/Immunization Schedules main page. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/default.htm przez http://www.cdc.gov. Dostęp kwiecień 2012.

MedlinePlus Medical Encyclopedia. Physical exam frequency. Dostępne online na stronie internetowej http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002125.htm. Dostęp kwiecień 2012.

US Preventive Services Task Force. Guide to Clinical Preventive Services, 2007. Available online through http://www.ahrq.gov. Accessed 4 Feb 2008.

AmericanAcademyof Family Physicians. Summary of recommendations for clinical preventive services (rev 6.4). 15 Aug 2007. Available online through http://www.guideline.gov. Accessed 4 Feb 2008.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.08.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.