Otyłość

Według Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, w USA na otyłość cierpi ponad jedna trzecia osób dorosłych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat odsetek osób otyłych stale rośnie we wszystkich grupach wiekowych i pozostaje na wysokim poziomie.

Otyłość stanowi zagrożenie dla zdrowia, ponieważ zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak nadciśnienie, dyslipidemie (wysokie stężenie   cholesterolu i/lub wysokie stężenie triglicerydów), cukrzyca typu 2, choroba wieńcowa, udar i niektóre nowotwory.

Wyliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) może być przydatne w ustaleniu ilości tłuszczu w organizmie. Jest to badanie przesiewowe umożliwiające stwierdzenie nadwagi lub otyłości. U osób dorosłych wyliczenia dokonuje się według następującego równania:


BMI = (masa ciała w kilogramach) / (wzrost metrach, podniesiony do kwadratu)
BMI < 18,5 niedowaga
BMI 18,5-24,9 prawidłowa masa ciała
BMI 25,.0 – 29,9 nadwaga
BMI 30 lub więcej - otyłość
 

Zalecenia

Amerykańska organizacja zajmująca się profilaktyką (USPSTF) zaleca, aby lekarze badali każdego pacjenta pod kątem otyłości, co potwierdza również Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych. W roku 2012 USPSTF opublikowała i zaktualizowała zalecenia, które lekarze przekazują otyłym pacjentom dotyczące istotnej zmiany trybu życia, która może spowodować utratę masy ciała, poprawić tolerancję glukozy i zmniejszyć inne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. 


 

Linki do stron obcojęzycznych

National Heart, Lung, and Blood Institute: Calculate Your Body Mass Index


 

Źródła wykorzystane w niniejszym artykule

Centers for Disease Control and Prevention. Healthy Weight: Assessing Your Weight: BMI. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/index.html#Interpreted przez http://www.cdc.gov. Dostęp maj 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. Obesity and Overweight for Professionals: Data and Statistics: Adult Obesity. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html przez http://www.cdc.gov. Dostęp maj 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. Obesity and Overweight for Professionals: Adult: Defining. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cdc.gov/obesity/adult/defining.html przez http://www.cdc.gov. Dostęp maj 2012.

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Obesity in Adults. Release date: December 2003. Dostępne online na stronie internetowej http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsobes.htm. Dostęp maj 2012.

National Guideline Clearinghouse. Summary of recommendations for clinical preventive services. American Academy of Family Physicians. Dostępne online na stronie internetowej http://www.guideline.gov/content.aspx?id=34762&search=aafp+obesity przez http://www.guideline.gov. Dostęp maj 2012.

Moyer, Virginia A. on behalf of the U.S. Preventive Services Task Force. Screening for and Management of Obesity in Adults: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Dostępne online na stronie internetowej http://annals.org/article.aspx?articleid=1200996 przez http://annals.org. Dostęp czerwiec 2012

 

Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.