Cukrzyca

Cukrzyca to siódma z kolei przyczyna zgonów w Stanach Zjednoczonych. Według Amerykańskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na cukrzycę cierpi 25,6 milionów, czyli  11,3% ludzi w wieku powyżej 20 lat. Wśród zdiagnozowanych osób dorosłych cukrzyca typu 2. stanowi 90 – 95% przypadków. Do wzrostu zachorowalności przyczynia się nadwaga i brak ruchu, czyli istotne problemy dotyczące całej populacji. 

U kolejnych 79 milionów dorosłych Amerykanów w wieku powyżej 20 lat  występuje stan przedcukrzycowy, co oznacza, że poziom glukozy we krwi jest podwyższony lecz jeszcze nie na tyle wysoki, aby rozpoznać cukrzycę. Wykrycie stanu przedcukrzycowego umożliwia pacjentom podjęcie kroków mających na celu zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2. i jej powikłań, takich jak atak serca, udar, nadciśnienie, utrata wzroku i zaburzenia widzenia, choroby nerek oraz układu nerwowego. Ponad 60% amputacji kończyn wykonuje się u osób chorujących na cukrzycę. 

Kolejnym powikłaniem jest utrata słuchu. U cukrzyków stan ten występuje dwukrotnie częściej niż u osób zdrowych. Według Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ACA) wśród osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym częstotliwość utraty słuchu jest o 30% większa niż u osób z prawidłowym poziomem glukozy we krwi.
 

Czynniki ryzyka

Nadwaga – wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub przekraczający 25 kg/m2) – jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.
Inne czynniki ryzyka to między innymi:

 • Brak ruchu
 • Nadciśnienie, czyli ciśnienie krwi na poziomie 140/90 mmHg lub wyższym, albo przyjmowane leki na nadciśnienie
 • Choroba sercowo-naczyniowa w wywiadzie
 • Poziom cholesterolu HDL nieprzekraczający 35 mg/dl (0,90 mmol/l) i/lub poziom triglicerydów przekraczający 250 mg/dl (2,82 mmol/l)
 • Wynik oznaczenia A1c na poziomie 5,7% lub powyżej, upośledzona tolerancja glukozy, lub nieprawidłowy poziom glukozy na czczo
 • Współwystępujące stany kliniczne związane z insulinoopornością, takie jak otyłość i rogowacenie ciemne
   

Rodzinne czynniki ryzyka to:

 • Cukrzyca u jednego z rodziców lub rodzeństwa
 • Pochodzenie afroamerykańskie, latynoskie, indiańskie, azjatyckie lub z wysp Pacyfiku
   

Czynniki ryzyka u kobiet to między innymi:

Zalecenia

ADA zaleca, aby wszystkie osoby powyżej 50. roku życia wykonywały badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu 2., nawet w przypadku braku objawów lub czynników ryzyka, innych niż wiek. Badania przesiewowe są szczególnie istotne u osób z czynnikami ryzyka.

 • Osoby dorosłe, u których występuje otyłość i co najmniej jeden z pozostałych czynników ryzyka powinny wykonywać badania przesiewowe takie jak A1c, poziom glukozy na czczo lub dwugodzinny test tolerancji glukozy 75g
 • Jeżeli wyniki są prawidłowe, badania należy powtarzać nie rzadziej niż co 3 lata
 • U osób z rozpoznanym stanem przedcukrzycowym badania należy wykonywać co roku.
   

Amerykańskie Stowarzyszenie Endokrynologów Klinicznych (AACE) zaleca również wykonywanie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy u pacjentów bezobjawowych, u których występują czynniki ryzyka oraz u osób przyjmujących leki psychotropowe z powodu schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

Amerykańskie organizacje zajmujące się profilaktyką wskazują tylko na jeden czynnik ryzyka – wysokie ciśnienie krwi – i ustaliły niższy poziom dla chorych na cukrzycę typu 2 (135/80 mmHg)

Specjaliści w zakresie zdrowia publicznego prowadzą wśród Amerykanów kampanie informacyjne dotyczące sposobu unikania cukrzycy i jej poważnych powikłań. Należy pamiętać, że zdrowe odżywianie się oraz aktywność fizyczna zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. lub powikłań z nią związanych.Linki do stron obcojęzycznych

NIDDK: Am I at Risk for Type 2 Diabetes?

American Diabetes Association


 

Źródła wykorzystane w niniejszym artykule

Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Fact Sheet, 2011. Możliwość pobrania w formacie PDF na stronie http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf przez http://www.cdc.gov. Opublikowano 2011. Dostęp 24 sierpnia 2012.

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2012. Diabetes Care. Dostępne online at http://care.diabetesjournals.org/content/35/Supplement_1/S11.full.pdf+html przez http://care.diabetesjournals.org. Opublikowano styczeń 2012. Dostęp 27 sierpnia 2012

American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practice for Developing a Diabetes Mellitus Comprehensive Care Plan. Możliwość pobrania w formacie PDF na stronie https://www.aace.com/files/dm-guidelines-ccp.pdf przez https://www.aace.com. Opublikowano marzec/kwiecień 2011. Dostęp 7 września 2012.

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Type 2 Diabetes Mellitus in Adults. Dostępne online na stronie internetowej http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsdiab.htm#summary przez http://www.uspreventiveservicestaskforce.org. Opublikowano czerwiec 2008. Dostęp 7 września 2012.

National Center for Health Statistics Data Brief. Prevalence of Obesity in the United States, 2009–2010. Możliwość pobrania w formacie PDF na stronie http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db82.pdf przez http://www.cdc.gov. Opublikowano styczeń 2012.Dostęp 10 września 2012.

American Diabetes Association. Living with Diabetes: Diabetes and Hearing Loss. Dostępne online na stronie internetowej http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/seniors/hearing-loss/  przez http://www.diabetes.org. Brak danych do publikacji. Dostęp 11 września 2012.


 

Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.