Rak szyjki macicy

Większości zgonów spowodowanych rakiem szyjki macicy (dolnej części macicy) można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie poddawały się badaniom ginekologicznym i wykonywały badania cytologiczne. Rak szyjki macicy rozwija się powoli, w ciągu kilku lat. Najczęściej atakuje kobiety po 40. roku życia. Rutynowe badania przesiewowe pozwalają na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, kiedy są one wyleczalne. Badania przesiewowe umożliwiają nawet wykrycie zmian przednowotworowych, które można w związku z tym usunąć zanim nabiorą one charakteru złośliwego.   


Zalecenia: kobiety w wieku 50 do 65 lat

Wykonanie badań cytologicznych szczególnie zaleca się kobietom, które nie wykonywały badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przez co najmniej trzy lata lub które nigdy nie badały się pod tym kątem. 

Wiele organizacji prozdrowotnych zaleca, aby kobiety powyżej 30. roku życia oprócz badań cytologicznych wykonywały badania przesiewowe na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) przy pomocy testu HPV DNA. Uporczywe zakażenia pewnymi typami (szczepami) wirusa HPV stanowią znaczne ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. U USA dwa szczepy HPV – typ 16 i 18 – są przyczyną 70% zachorowań na ten rodzaj nowotworu. Na uporczywość zakażeń wirusem HPV mogących prowadzić do rozwoju nowotworu, ma również wpływ palenie tytoniu i osłabiony układ odpornościowy organizmu. 

Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG), amerykański zespół ekspertów oceniających skuteczność medycyny zapobiegawczej (USPSTF) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Nowotworowe (ACS) wydały następujące zalecenia dla kobiet w wieku 50 do 65 lat: 

  • Badanie cytologiczne oraz badanie na obecność wirusa HPV co pięć lat, lub ewentualnie samo badanie cytologiczne co trzy lata. 


Zalecenia: powyżej 65. roku życia

  • ACOG, USPSTF i ACS nie widzą konieczności wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy u kobiet powyżej 65. roku życia, u których poprzednio wykonywane odnośne badania przesiewowe dały wynik ujemny – czyli, jeżeli wyniki trzech kolejnych badań cytologicznych były prawidłowe lub wyniki dwóch kolejnych badań na obecność wirusa HPV były ujemne, w ciągu poprzednich 10 lat, z czego ostanie z badań wykonano w ciągu poprzednich 5 lat. 


Czynniki ryzyka

Częstotliwość wykonywania badań zależy od czynników ryzyka, takich jak ekspozycja na dietylostilbestrol (DES) in utero, wcześniejsze rozpoznanie raka szyjki macicy, zakażenie wirusem HIV lub osłabiony układ odpornościowy organizmu. Kobiety z powyższymi czynnikami ryzyka powinny częściej poddawać się badaniom, a częstotliwość należy ustalić indywidualnie z lekarzem prowadzącym. Kobiety po usunięciu macicy powinny dowiedzieć się, czy zachodzi u nich konieczność dalszego wykonywania badań przesiewowych. 

ACOG przypomina, że nawet w przypadku braku konieczności wykonywania corocznych badań cytologicznych, większość kobiet powinna przynajmniej raz w roku poddać się badaniu ginekologicznemu. 


 

Linki do stron w języku polskim

Profilaktyka raka szyjki macicy


 

Linki do stron obcojęzycznych

Collegeof American Pathologists: MyHealthTestReminder.com - Pap Test


 

Źródła wykorzystane w niniejszym artykule

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Cervical Cancer. Data udostępnienia: marzec 2012. Dostępne online na stronie internetowej http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspscerv.htm poprzez http://www.uspreventiveservicestaskforce.org. marzec 2012.

Moyer, VAon behalf of the U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Cervical Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Annals of Internal Medicine, March 6, 2012, 156(5). Dostępne online na stronie internetowej http://www.annals.org/content/early/2012/03/14/0003-4819-156-12-201206190-00424.przez http://www.annals.org. marzec 2012.

American Cancer Society. New Screening Guidelines for Cervical Cancer. Data artykułu: 14 marca 2012. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cancer.org/Cancer/news/News/new-screening-guidelines-for-cervical-cancer przez http://www.cancer.org. marzec 2012.

Reuters. Wait longer between Pap tests, doctors say. 22 października 2012. Dostępne online na stronie internetowej http://www.reuters.com/article/2012/10/22/health-cancer-papsmear-idUSL3E8LM84D20121022 przez http://www.reuters.com. listopad 2012.

ACOG. Ob-Gyns Recommend Women Wait 3 to 5 Years Between Pap Tests. 22 października, 2012. Dostępne online na stronie internetowej http://www.acog.org/About_ACOG/News_Room/News_Releases/2012/Ob-Gyns_Recommend_Women_Wait_3_to_5_Years_Between_Pap_Testsprzez http://www.acog.org. listopad 2012

 

Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.