Rak piersi

Rak piersi to druga w kolejności przyczyna zgonów z powodu nowotworów wśród amerykańskich kobiet. Regularne badania przesiewowe mogą pomóc w wykrywaniu nowotworu w jego wczesnym stadium, kiedy jest on zazwyczaj uleczalny. Dostępnych jest kilka rodzajów badań przesiewowych, takich jak mammografia – badanie wykonywane techniką obrazową, które jest szczególnie skuteczne w wykrywaniu nowotworów piersi na kilka lat przed wystąpieniem objawów. Wiele organizacji prozdrowotnych opublikowało swoje zalecenia dotyczące wieku, od którego kobiety powinny regularnie wykonywać mammografię, lecz opinie na ten temat różnią się. Każda kobieta powinna wspólnie z lekarzem ustalić wiek, w którym rozpocznie wykonywanie tych badań.
 

Zalecenia: kobiety w wieku 50 – 74 lata

 • Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Nowotworów (ACS) oraz Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów wydały następujące zalecenia dotyczące corocznego wykonywania badań przesiewowych przez kobiety z grupy umiarkowanego ryzyka:
  • Począwszy od 40. roku życia kobiety powinny co roku wykonywać badanie mammograficzne oraz badanie piersi przez lekarza.
 • Amerykańska Agencja ds. Profilaktyki Medycznej (USPSTF) wydała następujące zalecenia dla kobiet z grupy umiarkowanego ryzyka:
  • Kobiety w wieku 50 - 74 lata powinny wykonywać rutynowe badania mammograficzne co roku.
    

Zalecenia: kobiety powyżej 74. roku życia

 • Według zaleceń ACS nie ma określonego wieku, w którym można zaprzestać wykonywania przesiewowych badań mammograficznych. Decyzję o zaprzestaniu badań podejmuje się indywidualnie, w oparciu o stan zdrowia i szacowaną długość życia pacjentki. Kobiety w dobrym stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne leczenie powinny nadal wykonywać mammografię.
   
 •  Według agencji USPSTF obecny stan wiedzy nie wystarcza, aby określić dodatkowe korzyści lub szkody płynące z wykonywania przesiewowych badań mammograficznych u kobiet powyżej 74. roku życia, co uniemożliwia opracowanie zaleceń dla tej grupy wiekowej. 
   

Powyższe zalecenia dotyczą kobiet, które nie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia raka piersi. Kobiety z grupy podwyższonego ryzyka powinny wspólnie z lekarzem ustalić indywidualny plan wykonywania badań. W podanym poniżej linku do strony ACS znajduje się lista czynników mogących zwiększać ryzyko wystąpienia raka piersi, takich jak predyspozycje genetyczne oraz obciążenie występowaniem raka piersi w rodzinie i u samej pacjentki. ACS zaleca, aby u kobiet, które przez całe życie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, wykonywać badania techniką rezonansu magnetycznego (MRI), a oprócz tego coroczne badania mammograficzne rozpocząć w wieku 30 lat.


Linki do stron obcojęzycznych


American Cancer Society: What are the risk factors for breast cancer?


American Cancer Society: Can breast cancer be found early?


 

Źródła wykorzystane w niniejszym artykule

American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2011-2012. Dokument w formacie PDF dostępny na stronie http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-030975.pdf przez http://www.cancer.org. lipiec 2012.

American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer. Dostępne online na stronie http://www.cancer.org/Healthy/FindCancerEarly/CancerScreeningGuidelines/american-cancer-society-guidelines-for-the-early-detection-of-cancer through http://www.cancer.org. lipiec 2012.

National Guideline Clearinghouse. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Breast cancer screening. Washington (DC): American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG); 2011 Aug. 11 p. (ACOG practice bulletin; no. 122). Dostępne online na stronie http://www.guideline.gov/content.aspx?id=34275 through http://www.guideline.gov. lipiec 2012.

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). 1) Screening for breast cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. 2) December 2009 addendum. Ann Intern Med 2009 Nov 17;151(10):716-726, W-236

 

Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.