Chlamydia i rzeżączka

Chlamydioza i rzeżączka to obecnie najczęściej występujące zakażenia bakteryjne przenoszone drogą płciową w USA. W wielu przypadkach nie towarzyszą im żadne objawy. Infekcje zazwyczaj umiejscawiają się w okolicach narządów płciowych, lecz mogą również zająć inne błony śluzowe, oczy lub stawy. Często przebiegają bezobjawowo, lecz nieleczone mogą powodować powikłania zdrowotne. Obydwie te choroby można wyleczyć przy pomocy antybiotyków. 

Wprawdzie najwięcej przypadków zakażeń chlamydią i dwoinką rzeżączki występuje u ludzi młodych, jednak mogą one pojawić się również u aktywnych seksualnie osób w starszym wieku.


Zalecenia dla kobiet

 • Amerykańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), amerykański zespół ekspertów oceniających skuteczność medycyny zapobiegawczej (USPSTF) oraz Amerykańskie  Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG) zaleca wykonywanie badań przesiewowych na obecność chlamydii u wszystkich aktywnych seksualnie starszych kobiet z grupy podwyższonego ryzyka, czyli posiadających nowego partnera seksualnego lub utrzymujących stosunki seksualne z kilkoma osobami. CDC zaleca coroczne wykonywanie takich badań. 
   
 • CDC, USPSTF,  AAFP i ACOG sugerują, aby wykonywać badania przesiewowe w kierunku rzeżączki u aktywnych seksualnie starszych kobiet z grupy podwyższonego ryzyka. 


Zalecenia dla mężczyzn

Powyższe organizacje nie zalecają wykonywania rutynowych badań przesiewowych u zdrowych, aktywnych seksualnie, heteroseksualnych mężczyzn. Lekarz może jednak podjąć decyzję w oparciu o ocenę sytuacji i czynniki ryzyka takie jak występowanie tych chorób w środowisku lokalnym. Należy pamiętać, że nieleczony mężczyzna może zakażać swoje partnerki seksualne.

 • CDC zaleca, aby aktywni seksualnie mężczyźni utrzymujący kontakty homoseksualne badali się na obecność chlamydii i dwoinki rzeżączki przynajmniej raz w roku. 


Ryzyko

Czynniki ryzyka zakażenia chlamydią lub dwoinką rzeżączki to między innymi:

 • Przebyte zakażenie jedną lub obiema z tych chorób
 • Obecność innych chorób przenoszonych drogą płciową, szczególnie zakażenia wirusem HIV
 • Nowy partner seksualny lub utrzymywanie kontaktów seksualnych z kilkoma osobami
 • Nieregularne stosowanie prezerwatyw w kontaktach seksualnych
 • Świadczenie usług seksualnych za pieniądze lub narkotyki
 • Przyjmowanie narkotyków
 • Osoby przebywające w zakładach karnych
 • Mężczyźni homoseksualni


Z uwagi na to, że często dochodzi do ponownych zakażeń, CDC zaleca aby kobiety i mężczyźni leczeni na chlamydiozę lub rzeżączkę byli poddawani badaniom w trzy miesiące po zakończeniu leczenia lub podczas kolejnej wizyty kontrolnej, bez względu na to, czy ich partner również był leczony. Bardzo ważna jest kontynuacja corocznych badań przesiewowych, ponieważ ponowne zakażenie jest zawsze możliwe.


 

Linki do stron obcojęzycznych

CDC: Chlamydia

CDC: Gonorrhea


 

Źródła wykorzystane w niniejszym artykule

United States Preventive Service Task Force. USPSTF Recommendations for STI Screening. Dostępne online na stronie internetowej  http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf08/methods/stinfections.htm przez http://www.uspreventiveservicestaskforce.org. Ostatnia aktualizacja marzec 2008. Dostęp 24 maja 2012.

Kimberly A. Workowski and Stuart Berman. Sexually Transmitted Diseases Guidelines, 2010. Morbidity and Mortality Weekly Report. Dostępne do pobrania w formacie PDF ze strony internetowej http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/STD-Treatment-2010-RR5912.pdf przez http://www.cdc.gov. Data publikacji 27 grudnia 2010. Dostęp 24 marca 2012.

U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Chlamydia and Gonorrhea — Two Most Commonly Reported Infectious Diseases in the United States. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cdc.gov/Features/dsSTDData/ przez http://www.cdc.gov. Ostatnie poprawki 22 kwietnia 2011. Dostęp 23 maja 2011.

U.S. Centers for Disease Control and Prevention. STD Prevention Conference 2012. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/stdconference2012summaries.html przez http://www.cdc.gov. Ostatnie poprawki 14 marca 2012. Dostęp 23 maja 2012.

American College of Obstetricians and Gynecologists. Well-Woman Care: Assessments and Recommendations. Dostępne online na stronie internetowej http://www.acog.org/. Wydano 29 marca 2012. Dostęp 1 czerwca 2012.

American Academy of Family Physicians. Gonorrhea. Dostępne online na stronie internetowej http://www.aafp.org/online/en/home/clinical/exam/gonorrhea.html przez http://www.aafp.org. Dostęp 4 czerwca  2012.

American Academy of Family Physicians. Chlamydia. Dostępne online na stronie internetowej http://www.aafp.org/online/en/home/clinical/exam/chlamydia.html przez http://www.aafp.org. Dostęp 4 czerwca 2012.

U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 2010 Treatment Guidelines, Special Populations. Dostępne online na stronie internetowej http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/specialpops.htm#msm przez http://www.cdc.gov. Dostęp czerwiec 2012

 


Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.