Zaburzenia czynności tarczycy

Choroby tarczycy to najczęściej zaburzenia pierwotne, które mają wpływ na ilość wytwarzanych hormonów tarczycy oraz rak tarczycy, który zazwyczaj nie prowadzi do zmian stężenia hormonów tego gruczołu. Według szacunków, około 20 milionów Amerykanów cierpi na jedną z chorób tarczycy, a około 60% z nich nie jest tego świadomych. Zaburzenia czynności tarczycy występują zdecydowanie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Choruje 1 na 8 kobiet.

Przykładowe zaburzenia funkcji tarczycy to niedoczynność tarczycy, kiedy wytwarzanych jest zbyt mało hormonów lub nie są one wytwarzane wcale, albo nadczynność tarczycy, objawiająca się ich nadprodukcją. Wprawdzie zaburzeniom czynności tarczycy mogą towarzyszyć różne objawy, jednak często są one nieswoiste. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na przykład przemęczenie lub zmiana masy ciała mogą być wynikiem spowolnionej lub wzmożonej pracy tarczycy. Nieleczone zaburzenia w obrębie tarczycy mogą prowadzić do innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład choroby serca


Zalecenia

Zdania w kwestii wieku rozpoczęcia badań i tego, komu są one potrzebne, są podzielone.

  • W 2004 roku amerykańska organizacja zajmująca się profilaktyką poddała ocenie dowody za i przeciw badaniom przesiewowym na obecność chorób tarczycy i na ich podstawie nie była w stanie ustalić, czy są one bardziej korzystne czy też bardziej szkodliwe u bezobjawowych dorosłych.  

Amerykańskie Stowarzyszenie Tarczycy i Amerykańskie Stowarzyszenie Endokrynologów Klinicznych w 2012 roku opublikowały następujące wytyczne dotyczące praktyki klinicznej:

  • Wykonanie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń czynności tarczycy należy rozpatrywać  u pacjentów powyżej 60. roku życia.


Jeżeli jednak u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o chorobie tarczycy to bez względu na wiek i płeć trzeba wykonać badania w celu wykluczenia zaburzeń jej czynności. Przed  podjęciem decyzji o wykonaniu badań należy porozmawiać z lekarzem. Wraz z wiekiem u pacjentów występują objawy, które są w naturalny sposób przypisywane starzeniu się. Szczególnie kobiety powinny pamiętać o tym, że niektóre z nich mogą być wynikiem chorób tarczycy.  


 

Linki do stron obcojęzycznych

American Thyroid Association

The Hormone Health Network: Thyroid Disorders Resources


MayoClinic.com: Hypothyroidism: Risk factors


MayoClinic.com: Hyperthyroidism: Risk factors


 

Źródła wykorzystane w niniejszym artykule

Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Co-sponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. The American Association of Clinical Endocrinologists and American Thyroid Association Taskforce on Hypothyroidism in Adults. Dostępne online na stronie internetowej http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/thy.2012.0205 przez  http://online.liebertpub.com. Dostęp listopad 2012.

Prevalence of Thyroid Cancer Rises Sharply. Medical News Today. Article date 24 December 2009. Dostępne online na stronie internetowej http://www.medicalnewstoday.com/articles/174787.php przez http://www.medicalnewstoday.com. Dostęp listopad 2012

 

 

Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.