Opis

Badania przesiewowe są istotnym elementem medycyny profilaktycznej. Służą one wykrywaniu wczesnego stadium wielu często występujących i potencjalnie śmiertelnych chorób, takich jak nowotwory, cukrzyca czy choroby serca. Badania te umożliwiają wykrycie choroby w najwcześniejszym i najłatwiejszym do wyleczenia stadium, często nawet zanim wystąpią widoczne objawy.

Informacje, których dostarczają badania przesiewowe, umożliwiają lekarzowi podjęcie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia, a nawet wydłużenie życia. Na przykład, rutynowe oznaczenie poziomu cholesterolu pozwala ujawnić ryzyko rozwoju choroby serca i umożliwia podjecie działań zapobiegawczych, takich jak zmiana trybu życia, zanim choroba przyjmie poważną formę.

W menu powyżej podane są linki do artykułów dotyczących laboratoryjnych badań przesiewowych, których wykonanie zaleca się u osób w wieku powyżej 50 lat. W artykułach tych zebrane są zalecenia wydane przez różne organizacje prozdrowotne. Nie wszystkie zalecenia pokrywają się ze sobą, dlatego tak ważne jest omówienie tych spraw z lekarzem prowadzącym. Decyzję o wykonaniu badań należy podejmować w oparciu o indywidualny stan zdrowia pacjenta i czynniki ryzyka.
Dalsze informacje dotyczące medycyny profilaktycznej i kroków, które można podjąć, aby zapewnić zdrowie sobie i swojej rodzinie znaleźć można w artykule Dobrostan i profilaktyka w erze odpowiedzialności pacjenta.


 

Źródła

AmericanAcademyof Family Physicians. Preventive services for healthy living. Aktualizacja 2/10. Dostępne online na stronie internetowej http://familydoctor.org/x1548.xml przez http://familydoctor.org. Dostęp kwiecień 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. Vaccines: Recs/Schedules/Immunization Schedules main page. Dostępne online na stronie internetowejhttp://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/default.htm przez http://www.cdc.gov. Dostęp kwiecień 2012.

MedlinePlus Medical Encyclopedia. Physical exam frequency. Dostępne online na stronie internetowej http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002125.htm. Dostęp kwiecień 2012.

US Preventive Services Task Force. Guide to Clinical Preventive Services, 2007. Dostępne online na stronie internetowej przez http://www.ahrq.gov. Dostęp 4 lutego 2008.

AmericanAcademyof Family Physicians. Summary of recommendations for clinical preventive services (rev 6.4). 15 Aug 2007. Dostępne online na stronie internetowej przez http://www.guideline.gov. Dostęp 4 lutego 2008 

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 01.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.