Pacjenci poszukują informacji dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej


Portale internetowe, za pośrednictwem których można pobrać wyniki swoich badań, są dla pacjentów wygodnym sposobem uzyskania informacji dotyczących stanu zdrowia. Ankiety wykazały, że pacjenci cenią sobie ten sposób dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Jednak najnowsze badania sfinansowane przez Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) i przeprowadzone przez Baylor College of Medicine pokazują, że oprócz umożliwienia dostępu do wyników badań, portale zawierające dokumentację medyczną, powinny spełniać również inne funkcje. Według Baylor pacjenci często potrzebują pomocy w interpretacji i zrozumieniu wyników swoich badań, bez względu na to, czy są one prawidłowe, czy też odbiegają od normy. Zespół badaczy opublikował wnioski dotyczące doświadczeń pacjentów w zakresie korzystania z portali medycznych, na podstawie 95 ankiet przeprowadzonych wśród osób dorosłych w czterech dużych przychodniach Veterans Affairs w Houston w stanie Teksas. 63% respondentów nie otrzymało wyjaśnienia wyników badań, a prawie 46% poszukiwało dokładniejszych informacji na ten temat w internecie. Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badań częściej doświadczali negatywnych emocji niż pacjenci z wynikami prawidłowymi (odpowiednio 56% i 21%) oraz częściej niż osoby zdrowe, zwracali się w tej sprawie do lekarza (odpowiednio 44% i 15%).

W badaniach przeprowadzonych na szerszą skalę poddano ocenie korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem  portali medycznych. Wnioski były zbliżone. Zespół badaczy z UPMC Health Systems w Pittsburgu w stanie Pensylwania, sprawdził, w jaki sposób dostęp do wyników badań online wpływa na doświadczenia pacjentów. W oparciu o odpowiedzi udzielone przez 6368 pacjentów zakładów opieki zdrowotnej UPMC stwierdzono, że cenią oni dostęp do wyników badań za pośrednictwem internetu i dzięki temu wykazują większe zainteresowanie swoim zdrowiem. Jednak taki sposób odbioru wyników badań niesie za sobą również niezamierzone skutki, takie jak niepokój pacjenta czy wzrost liczby wizyt lekarskich.   

W swoich wnioskach badacze z Baylor stwierdzili, że samo umożliwienie dostępu do badań przez internet nie jest wystarczające i opracowali zalecenia mające na celu wdrożenie usprawnień w działaniu portalu przekładających się na lepszy odbiór informacji uzyskanych przez pacjentów. Proponowane rozwiązania to miedzy innymi łatwy dostęp do wysokiej jakości serwisów edukacyjnych oraz możliwość uzyskania wyjaśnień dotyczących wyników badań bezpośrednio w portalu, z którego pacjenci pobierają swoje wyniki.

W informacji prasowej wystosowanej przez Baylor, dr hab. Traber Davis Giardina z Houston VA powiedział” “Nie dziwi nas, że około połowa ankietowanych poszukiwała informacji na temat wyników swoich badań w internecie. Dotyczy to zarówno fachowego słownictwa, jakiego użyto w opisie badań, jak również informacji dotyczących dalszego postępowania czy leczenia, dlatego też dostęp do materiałów zweryfikowanych przez lekarza prowadzącego lub system opieki zdrowotnej może stanowić najlepsze źródło wiedzy.”  

Rzetelne i zweryfikowane źródła informacji, takie jak na przykład w serwisie Lab Tests Online, mogą wpłynąć korzystnie na ocenę przez pacjentów wiarygodności portali internetowych, ponieważ pozwalają lepiej zrozumieć wyniki badań i przygotować się do rozmowy z lekarzem. Lepsza komunikacja to lepsze zrozumienie problemów pacjenta i możliwość poruszenia zagadnień, których dotychczas nie był świadomy.

W krajach Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem RODO – rozporządzenia o ochronie danych osobowych dostęp pacjentów do baz danych szpitalnych nawet dotyczących jedynie indywidualnych wyników badań laboratoryjnych wydaje się być  aktualnie niemożliwy. Dostęp pacjentów do baz danych szpitalnych wymagałby wprowadzenia indywidualnych bezpiecznych kodów dostępu a tym samym wprowadzenia specjalnych zabezpieczeń w systemach informatycznych jednostek ochrony zdrowia.

Aktualnie jedyną możliwością uzyskania dodatkowych rzetelnych informacji o badaniach laboratoryjnych jest, poza rozmową z lekarzem,  korzystanie z takich powszechnie dostępnych źródeł informacji jak serwis Lab Tests Online dostępny w kilkunastu językach.

 

Materiały powiązane:

Na stronie

Artykuły

Deciphering Your Lab Report

Making Informed Decisions for Better Health


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.01.2019

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.