Usuwanie adresu email

W celu uniknięcia wysyłania aktualizacji strony Lab Tests Online PL, prosimy o wysłanie na TEN ADRES, wiadomości email, w temacie wpisując "proszę usunąć adres email". Adres mailowy zostanie usunięty z bazy.
Prosimy również o kierowanie pytań dotyczących warunków poufności, na powyższy adres email, ze słowem "poufność" w temacie wiadomości.

*BRPAGE*

Poprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 25.07.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.