Zasady korzystania

Dziękujemy za odwiedzenie strony Lab Tests Online PL, dostarczającej wiedzy na temat badań laboratoryjnych oraz zagadnień z nimi związanych. Prosimy pamiętać, iż informacje zawarte na stronie Lab Tests Online PL, nie mają na celu służyć jako porada medyczna, i nie należy ich tak traktować.

Faktem jest, iż badania laboratoryjne są największym źródłem danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, jednak są one jedynie częścią biologiczną kompleksowego obrazu zdrowia czy choroby. Nasi PT konsultanci naukowi, postawili sobie za cel, pomóc Państwu w zrozumieniu badań laboratoryjnych oraz ogólnego znaczenia ich wyników.

Istotne jest by przekazać lekarzowi wszystkie właściwe informacje, jak wiek, pochodzenie etniczne, historię zdrowia, symptomy i objawy, wynik badań laboratoryjnych i innych takie jak radiologia, endoskopia, etc aby ustalić aktualny stan zdrowia. Informacje zawarte na stronie Lab Tests Online PL nie mają na celu zastępowanie konsultacji z lekarzem ani nie są poradą medyczną, dotyczącej określonej kondycji zdrowotnej.

PTDL / IPDDL oraz partnerzy Serwisu, nie odpowiadają za szkody lub inne roszczenia i procesy sądowe powstałe w skutek użytkowania danych zawartych na tych stronach, ponieważ są one dostarczone tylko do celów informacyjnych. Przestrzega się użytkowników, iż PTDL / IPDDL i Partnerzy nie biorą na siebie odpowiedzialności powstałej na skutek użytkowania tej strony internetowej oraz niepomyślne rezultaty wynikające z używania informacji dostarczonych przez Serwis, włączając w to, ale nie ograniczając, jakiekolwiek niezrozumienie i nieporozumienie lub błędne interpretacje informacji dostarczonych przez Serwis.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 25.07.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.