Śledź swoją próbkę - czyli krótka wycieczka po laboratorium


Dla większości pacjentów  "badanie laboratoryjne" rozpoczyna się i kończy pobraniem krwi, wymazu z gardła lub dostarczeniem do laboratorium pojemnika zawierającego próbkę moczu. W rzeczywistości, właściwe     "badanie" nawet się nie rozpoczęło.

Pobrana krew, wymaz z gardła, czy mocz jest tylko     "preparatem", próbką, potrzebną do przeprowadzenia badania. Właściwe badanie ma miejsce gdzie indziej, w laboratorium gdzie aparatura oraz wprawni diagności opracowują próbkę, badają jej skład i właściwości oraz informują w wyniku, co ona zawiera.

W tym artykule możesz prześledzić losy próbki krwi oraz wymazu z gardła, by zorientować się w tym, czego zwykle nie masz okazji zobaczyć: co się dzieje z Twoją próbką i jak dokładnie kontrolowane jest wszystko, gdy tylko zniknie Ci ona z oczu.

Poniżej zamieszczamy również link do artykułu na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Krwiodawstwo i krwiolecznictwo


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.05.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.