Pobieranie krwi

 

 

Zaleznie od stopnia trudnosci pobrania próbek z danego miejsca, krew pobierze lekarz, pielegniarka, diagnosta lub inna osoba o kwalifikacjach medycznych. Na zdjeciu powyzej, osoba pobierajaca krew wklula igle w zyle po wewnetrznej stronie reki, blisko lokcia.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.05.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.