Inne nazwy: GBS (Guillain-Barré syndrome), ostra poliradikulopatia demielinizacyjna

 

Co to jest?

Zespół Guillaina-Barrégo (GBS) jest zaburzeniem obejmującym postępujące osłabienie lub porażenie mięśni, zwykle występujące po infekcji, szczególnie dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego.

GBS jest chorobą autoimmunizacyjną, w przebiegu której  dochodzi do ostrego uszkodzenia otoczek mielinowych włókien nerwowych (demielinizacja) oraz stanu zapalnego nerwów. Demielinizacja powoduje spowolnienie przesyłania impulsów nerwowych utrudniając kontrolę motoryki i objawy takie jak mrowienie lub drętwienie, które zazwyczaj rozpoczynają się od dłoni lub stóp i postępują w górę, po obu stronach ciała. 
Proces autoimmunizacyjny może być spontaniczny lub wywołany konkretną chorobą lub ekspozycją na czynnik wywołujący. Wiele przypadków powiązanych jest z infekcją wirusową lub bakteryjną, która pojawia się na tydzień lub dwa przed wystąpienia zespołu Guillaina-Barrego. Przypadki tej choroby występują również u osób zakażonych wirusem HIV, oraz z chorobami przewlekłymi, takich jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE), ziarnica złośliwa (oraz inne nowotwory złośliwe),  a także  czasami u osób, które niedawno zostały poddane szczepieniu (na przykład przeciwko wściekliźnie lub świńskiej grypie). Zespół Guillaina-Barrego musi być ściśle monitorowany, ponieważ  może on doprowadzić do osłabienia mięśni oddechowych oraz zaburzenia pracy mięśnia sercowego. 

Zespół Guillaina-Barrego jest dość rzadko występującą chorobą, lecz jest to najczęściej występująca neuropatia zapalna. Według Narodowego Instytutu Chorób Neurologicznych i Udarów (NINDS) na chorobę tę zapada średnio 1 na 100 tysięcy osób. Może ona wystąpić w każdym wieku.    

Jest to bardzo nietypowa neuropatia, ponieważ samoistnie ustępuje i większość pacjentów odzyskuje pełną lub prawie pełną czynność nerwów i mięśni.


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 25.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.