Inne nazwy: atak serca, zawał mięśnia sercowego, ostry zespół wieńcowy (OZW)

 

Co to jest?

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego, zbudowanym z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu sercowego, który za pomocą układu tętnic i żył pompuje krew do całego organizmu. Serce człowieka składa się z 2 przedsionków i 2 komór. Krew wypływa z serca tętnicami, a wraca żyłami. Odtlenowana krew wypływa z prawej komory serca  przez pień płucny, skąd trafia do płuc,  gdzie  pobiera tlen, a następnie żyłami płucnymi krew bogata w tlen wpływa przez lewy przedsionek, do lewej komory, później przez aortę krew zostaje przepompowana do wszystkich narządów organizmu, dostarczając tlen do tkanek. Aby prawidłowo spełniać swoje funkcję, serce wymaga dużej ilości zawartego w niej tlenu.ZAWAL SERCA LTODo zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi na tle miażdżycy tętnic wieńcowych, ognisko miażdżycy (blaszka miażdżycowa) w ścianie tętnicy powoduje zmniejszenie jego światła i ograniczenie przepływu krwi. Uważa się, że do zawału mięśnia  sercowego dochodzi najczęściej w mechanizmie pęknięcia lub krwotoku do blaszki miażdżycowej, albo narastania zakrzepu na jej powierzchni. Do objawów zawału mięśnia sercowego zalicza się ból w klatce piersiowej, który trwa ponad 20 minut, nie ustępuje po odpoczynku i po podaniu nitrogliceryny. Ból ma charakter piekący, dławiący, rozpierający, promieniuje do żuchwy, ramienia lub barku, towarzyszy jemu lęk,  szybkie tętno i/lub zmianę ciśnienia krwi. U osób chorujących na cukrzycę ból może być osłabiony lub nawet nieobecny. W przypadku wystąpienia objawów opisanych powyżej, należy zadzwonić pod numer 112 lub numer pogotowia ratunkowego. Brak natychmiastowej interwencji lekarskiej może spowodować wystąpienie nieodwracalnych zmian w sercu i doprowadzić do śmierci.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 23.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.