Inne określenia: wylew, udar krwotoczny, udar niedokrwienny


Co to jest?

Udar mózgu określany jest jako zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które powstają w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego. Ma to wpływ na funkcje organizmu kontrolowane przez poszczególne część mózgu. Jeżeli którykolwiek organ, w tym również mózg, pozostaje bez dopływu krwi i tlenu, jego komórki ulegają uszkodzeniu lub obumierają. Wprawdzie pewne uszkodzenia są odwracalne, ale obumarcie komórek mózgowych jest trwałe i zazwyczaj prowadzi do kalectwa.

Udar mózgu może być niedokrwienny (gdy nie dopływa krew do mózgu) lub krwotoczny (wywołany wylewem krwi do mózgu):

  • Udar niedokrwienny (80% przypadków)  – powodem może być zakrzep tworzący się przy ścianie naczynia, najczęściej na podłożu blaszki miażdżycowej (udar zakrzepowy), lub zator powstający z przyniesionych z prądem krwi, z serca lub większych naczyń fragmentów skrzeplin (udar zatorowy)
     
  • Udar krwotoczny (20% przypadków) - może być spowodowany pęknięciem naczynia  krwionośnego, powodując nagromadzenie krwi w mózgu. Przyczyna może być wewnętrzna - tętniak, czyli słaby punkt w ścianie tętnicy albo zewnętrzna - czyli uraz głowy. Tętniaki często spowodowane są wadami wrodzonymi lub nadciśnieniem tętniczym. Udar krwotoczy poważny w skutkach i często kończy się zgonem pacjenta. Szansa na powrót do zdrowia jest dużo mniejsza niż w przypadku udaru niedokrwiennego.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.