Co to jest?

Septyczne zapalenie stawów, zwane również zakaźnym lub bakteryjnym, występuje znacznie rzadziej niż inne typy zapalenia stawów. Bardzo istotne jest szybkie rozpoznanie i podjęcie leczenia, ponieważ choroba ta może w bardzo krótkim czasie spowodować poważne uszkodzenie stawów. Septyczne zapalenie stawów występuje przede wszystkim u osób po zranieniu, ze sztucznymi stawami (endoprotezami) oraz w przypadkach zakażenia bakteryjnego krwi, podczas którego mikroorganizmy mogą przedostawać się z krwi do przestrzeni między stawowych. Inne czynniki ryzyka to podeszły wiek (powyżej 80 lat), cukrzyca, zapalenie stawów i niedawno przebyta operacja stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, czy dna moczanowa. Septyczne zapalenie stawów może przebiegać w sposób ostry albo przewlekły. Choroba najczęściej atakuje stawy kolanowe i biodrowe. Septyczne zapalenie stawów o ostrym przebiegu wywołane jest zazwyczaj przez bakterie takie jak gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) oraz paciorkowca grupy B. Czasami również  mikroorganizmy wywołujące boreliozę, WZW typu B, świnkę, a także różyczkę mogą przyczynić się do wywołania septycznego zapalenia stawów. Forma przewlekła choroby występuje bardzo rzadko i często wywołana jest przez prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) i drożdżaki (Candida albicans).

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 21.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.