Zapobieganie

Palenie tytoniu jest głównym czynnikiem ryzyka raka trzustki. Uważa się, że w około 30% przypadków rak trzustki jest bezpośrednio związany z paleniem. Inne czynniki ryzyka to:

  • starszy wiek - większość chorych jest w wieku powyżej 60 lat,
  • płeć męska - rak trzustki występuje ok. 30% częściej u mężczyzn niż u kobiet,
  • przewlekłe zapalenie trzustki,
  • dieta bogata w mięso i tłuszcze,
  • cukrzyca,
  • narażenie zawodowe na niektóre przemysłowe związki chemiczne, np. niektóre pestycydy i produkty przemysłu naftowego,
  • przypadki raka trzustki w rodzinie - dziedziczna skłonność do tego nowotworu może mieć znaczenie w 5-10% przypadków.

Wato jednak pamiętać, że większość osób, u których występują czynniki ryzyka, nigdy nie zachoruje na raka trzustki, a rak trzustki rozwija się również u osób, które nie mają wymienionych czynników.


 

Następna stronaPoprzednia strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.