Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań
laboratoryjnych na www. medicallab.pl

 

 Co to jest?

Rak piersi POL
 


Rak piersi (sutka) stanowi około 19% ogółu zachorowań na raka na świecie, a około 22% spośród wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet. Ten nowotwór powstaje w wyniku niekontrolowanego rozrostu komórek piersi. Występuje przede wszystkim w przewodach mlekowych oraz w zrazikach, czyli gruczołach wytwarzających mleko.

Każdy rak piersi ma swoją charakterystykę. Niektóre rozwijają się powoli, inne są agresywne. Niektóre odpowiadają na leczenie estrogenem i progesteronem, podczas gdy inne powodują nadmierną ekspresję pewnych białek. Charakterystyka nowotworu może mieć wpływ na wybór leczenia oraz możliwe wznowy choroby. Ten rodzaj nowotworu występuje również u mężczyzn, jednak jest on około 100 razy rzadszy niż u kobiet. Niniejszy artykuł dotyczy raka piersi u kobiet. Zaleca się, aby mężczyzna, u którego rozpoznano tę chorobę, skontaktował się z lekarzem w celu uzyskania odpowiednich informacji.

Rak piersi może rozwinąć się w każdym wieku, jednak ryzyko zachorowania jest wyższe u kobiet starszych. Rak piersi jest drugą, po raku płuc przyczyną zgonów Polek z powodów onkologicznych. Rocznie z jego powodu umiera w naszym kraju ok. 5000 kobiet. Przyczyny rozwoju raka piersi nie zostały do końca poznane, jednak 5-10% przypadków zachorowań wiąże się z wrodzonym uszkodzeniem jednego z dwóch genów (BRCA-1 lub BRCA-2). Ryzyko rozwoju choroby wzrasta wraz z wiekiem, jest wyższe u kobiet z dodatnim wywiadem rodzinnym oraz u kobiet, które nie miały dzieci lub urodziły pierwsze dziecko po 30. roku życia. W zależności od rozległości nowotworu, można wyróżnić trzy stopnie zaawansowania raka piersi:

  • wczesny (przedinwazyjny) rak piersi jest ograniczony do przewodów, które transportują mleko do brodawki w czasie karmienia piersią lub do zrazików (niewielkich obszarów tkanki, która wytwarza mleko). Uważa się, że rak w tym stopniu zaawansowania jest nieinwazyjny. Rak nienaciekający, ograniczony do przewodów nazywany jest rakiem przewodowym in situ (ductal carcinoma in situ, DCIS), a ograniczony do zrazików - rakiem zrazikowym in situ (lobular carcinoma in situ, LCIS). W tym stopniu zaawansowania nowotwór nie jest wyczuwalny w postaci guzka w piersi, jednak DCIS można czasem wykryć w mammografii,
     
  • inwazyjny rak piersi oznacza, że rak nacieka tkanki otaczające przewody mleczne lub zraziki. Taki nowotwór wykryć można w czasie samodzielnego lub lekarskiego badania piersi albo też za pomocą mammografii, ewentualnie uzupełnionej badaniami ultrasonograficznymi.
     
  • przerzutowy rak piersi oznacza, że rak zaatakował inne okolice ciała, w tym regionalne węzły chłonne. Leczenie chorej z tak zaawansowanym nowotworem wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin, m. in. chirurgów, onkologów i radiologów.Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 13.09.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.