Co to jest?

Niewydolność trzustki to brak zdolności trzustki do wytwarzania i/lub wydzielania enzymów trawiennych w ilości wystarczającej do rozkładu i wchłaniania pokarmów w jelitach. Niewydolność zazwyczaj pojawia się w wyniku uszkodzenia trzustki, które może być spowodowane różnymi stanami klinicznymi, np. nawracające ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, cukrzyca t 1., chorobami autoimmunizacyjnymi. U dzieci najczęściej powiązana jest z mukowiscydozą lub zespołem Shwachmana-Diamonda (SDS). Zespół Shwachmana-Diamonda (SDS), jest rzadką chorobą genetyczną przebiegającą m.in. z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki, niskorosłością, wadami kośćca, zaburzeniami hematologicznym, predyspozycją do nowotworów układu krwiotwórczego. Natomiast u dorosłych niewydolność trzustki najczęściej jest spowodowana jej przewlekłym zapaleniem. W rzadkich przypadkach niewydolność taka jest wynikiem nowotworu trzustki.

Niewydolność trzustki objawia się zwykle upośledzeniem wchłaniania, niedożywieniem, awitaminozą i utratą masy ciała (lub brakiem zwiększania masy ciała u dzieci) i często związana jest z biegunką tłuszczową (luźne, tłuszczowe, cuchnące stolce). Schorzeniu temu u dorosłych towarzyszyć może również cukrzyca.

 


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 21.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.