Inna nazwa: Niedobór kobalaminy, Niedobór kwasu foliowego lub B9

 

Co to jest?

Witamina B12 i foliany należą do kompleksu witamin z grupy B, niezbędnych do wytwarzania prawidłowych krwinek czerwonych, naprawy tkanek i komórek oraz syntezy DNA (materiału genetycznego w komórkach). Odpowiadają one również za prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych. Organizm nie posiada zdolności wytwarzania witaminy B12 ani folianów (zwanych również kwasem foliowym lub witaminą B9) i dlatego należy je dostarczać w diecie. Organizm gromadzi w wątrobie zapasy witaminy B12 na około 3-6 lat i zapasy folianów na około 3 miesiące. Niedobór witaminy B 12 i/lub folianów świadczy o przewlekłym niedoborze tych substancji.

W USA niedobór folianów i witaminy B12 u osób dorosłych występuje rzadko, ponieważ organizm ma zdolność przechowywania wystarczających zapasów tych substancji, a oprócz tego wystarczająca ilość jest dostarczana w diecie lub w formie suplementów. W grupie ryzyka niedoboru znajdują się osoby starsze, chorzy z zaburzeniami wchłaniania, osoby spożywające duże ilości alkoholu oraz kobiety ciężarne, u których zapotrzebowanie na witaminę B12 i foliany jest zwiększone. 

U osób dorosłych niedobór tych substancji oraz związane z nim objawy niejednokrotnie ujawniają się dopiero po kilku miesiącach bądź latach. Objawy niedoboru tych substancji u niemowląt i dzieci manifestują się w krótszym czasie z uwagi na to, że młody organizm nie zdążył jeszcze zgromadzić odpowiednich zapasów.

Z upływem czasu niedobór witaminy B12 bądź folianów może doprowadzić do wystąpienia niedokrwistości makrocytarnej. W przebiegu tej choroby organizm wytwarza mniej czerwonych krwinek, są one większego rozmiaru i mają ograniczoną zdolność przenoszenia tlenu. Pacjenci z tym schorzeniem łatwo się męczą, mogą być osłabieni, mieć zawroty głowy i spłycony oddech. Odmianą niedokrwistości makrocytarnej jest niedokrwistość megaloblastyczna, w której przebiegu – oprócz powstawania mniejszej liczby czerwonych krwinek i ich większego rozmiaru – zachodzą zmiany w szpiku kostnym. Niedokrwistość megaloblastyczna związana jest również z obniżoną liczbą białych krwinek i płytek krwi.

Niedobór witaminy B12 może również skutkować neuropatią o różnym stopniu nasilenia. Neuropatia to uszkodzenie nerwów powodujące mrowienie oraz drętwienie dłoni i stop. W ekstremalnych przypadkach może również powodować zmiany umysłowe, takie jak splątanie, rozdrażnienie czy otępienie.

Kobiety w ciąży mają zwiększone zapotrzebowanie na foliany, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu. Niedobór folianów podczas ciąży, a szczególnie na samym początku, zanim ciąża zostanie potwierdzona, może prowadzić do przedwczesnego porodu lub wad cewy nerwowej u płodu, takich jak rozszczep kręgosłupa. W ramach zapobiegania wadom cewy nerwowej, kilka lat temu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zaleciła zwiększoną suplementację folianów w produktach zbożowych, dzięki czemu częstotliwość występowania tych wad w USA zmniejszyła się o około 50%. Mimo to nie zawsze możliwe jest pozyskanie wystarczającej ilości folianów z produktów spożywczych i dlatego zaleca się, aby wszystkie kobiety planujące ciążę codziennie przyjmowały foliany w dawce 400 mikrogramów.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 02.12.2015

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.