MRZS - Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów


Inna nazwa: JRA

Co to jest?

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie MRZS, ang. juvenile rheumatoid arthritis - JRA) określane jest także jako młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (ang. juvenile idiopathic arthritis - JIA). MRZS jest przewleką chorobą tkanki łącznej, która rozwija się zazwyczaj przed 16. rokiem życia.  W przebiegu tej choroby obserwuje się stany zapalne stawów, ból, obrzęk, zaczerwienienie i sztywność poranną stawów. Może powodować uszkodzenia stawów oraz tkanki łącznej i jest najczęstszą formą zapalenia stawów u dzieci.

MRZS, podobnie jak reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych, jest chorobą autoimmunizacyjną, jednak zdarza się, że ustępuje ona z wiekiem. Skłonność do MRZS może być dziedziczna, lecz uważa się, że musi wystąpić czynnik wywołujący. Dotychczas czynniki takie nie zostały dokładnie poznane.

MRZS dzieli się na trzy główne rodzaje, w zależności od liczby zajętych stawów oraz zajęcia narządów wewnętrznych:

  • MRZS o początku z zajęciem niewielu stawów (ang. oligoarticular JIA lub pauciarticular JIA) - około 50% wszystkich zachorowań, obejmuje nie więcej niż cztery stawy, zazwyczaj duże stawy, np. staw kolanowy
  • MRZS o początku wielostawowym (ang. polyarticular JIA) - wielostawowym – obejmuje co najmniej pięć stawów, szczególnie małych stawów dłoni i stóp. Częściej występuje u dziewcząt.
  • MRZS o początku układowym (ang. systemic JIA) - rzadsza postać JRA, obejmuje stawy i narządy wewnętrzne. W przebiegu choroby często występuje gorączka oraz wysypka, objawy te gwałtownie ustępują

Objawy różnią się osobniczo i często zmieniają się z czasem. Występują okresy zaostrzenia i remisji. U niektórych chorych objawy przybierają uporczywą postać, u innych ustępują samoistnie. Proces rozpoznania MRZS u dzieci z objawami trwa co najmniej sześć tygodni. Objawy te to między innymi poranna sztywność stawów, utykanie, niechęć poruszania zajętym stawem, ból i obrzęk stawów. U dzieci z układowym MRZS może występować okresowo gorączka, wysypka i obrzęk węzłów chłonnych, a w niektórych przypadkach choroba przebiega z zajęciem wątroby, śledziony i (rzadko) płuc. Choroba może mieć wpływ na zbyt szybki lub zbyt powolny rozrost stawów, przez co jedna z kończyn może być dłuższa lub krótsza od drugiej, lub też nierównomierny rozrost danego stawu. MRZS może również ujemnie wpływać na prawidłowy wzrost dziecka.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.