Choroby sercowo-naczyniowe


Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl 

  

Co to jest?

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) to ogólne pojęcie obejmujące zaburzenia w obrębie serca i/lub układu naczyń krwionośnych.

Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby układu krążenia. Do grupy chorób sercowo-naczyniowych zalicza się wiele różnych jednostek chorobowych. Wiele z nich jest związanych z procesem miażdżycowym w naczyniach krwionośnych (na przykład choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, choroba naczyń obwodowych). 


Do chorób sercowo-naczyniowych zalicza się między innymi:

 • Nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi)
 • Miażdżycę (zwężenie naczyń krwionośnych spowodowane obecnością blaszek miażdżycowych) - jest to główna przyczyna choroby niedokrwiennej serca, choroby naczyń mózgowych, choroby naczyń obwodowych i tętniaków
 • Choroby serca:
  • Chorobę wieńcową (CHD) i chorobę niedokrwienną serca (CAD) - najczęściej spotykane formy zaburzeń pracy serca, mogące doprowadzić do dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej) lub ataku serca (zawału mięśnia sercowego)
  • Niewydolność serca, do której zalicza się zastoinową niewydolność serca (CHF)
  • Kardiomiopatie (nieprawidłowości w obrębie mięśnia sercowego)
  • Choroby osierdzia (worka otaczającego serce)
  • Wrodzone wady serca (obecne od urodzenia)
  • Choroby zastawek serca - wrodzone i/lub nabyte
  • Zapalenie mięśnia sercowego 
    
 • Chorobę naczyń mózgowych - jest to miażdżyca zajmująca tętnice mózgowe, mogąca doprowadzić do:
  • Przejściowych napadów niedokrwiennych (TIA) lub   "mini udarów"
  • Udaru
    
 • Chorobę naczyń obwodowych, której wynikiem może być:
  • Chromanie (brak przepływu krwi w tętnicach, co powoduje ból)
  • Gangrena (martwica tkanek w kończynach dolnych spowodowana słabym przepływem krwi)
  • Tętniaki (wybrzuszenia lub powiększenia ściany naczyń krwionośnych)
  • Zapalenie naczyń krwionośnych (vasculitis)
  • Niewydolność żylną (uszkodzenia zastawek żylnych, co powoduje nieprawidłowy przepływ krwi)
  • Zakrzepicę żylną (rozwój skrzepliny krwi w żyle)
  •  Żylaki kończyn dolnych

Choroby serca i naczyń krwionośnych, a także udar mózgu to jedne z najczęstszych przyczyn zgonów, uważa się że w Polsce choroby układu krążenia są powodem około 50% zgonów.  Główne czynniki ryzyka wystąpienia CVD to wysokie ciśnienie tętnicze i wysokie stężenie cholesterolu, jak również cukrzyca, otyłość, palenie papierosów i brak aktywności fizycznej. Nie wszystkim typom CVD można jednak zapobiegać. Część z nich jest uwarunkowana genetycznie, a niektóre, jak na przykład pewne rodzaje kardiomiopatii, mogą być wywołane przez wirusy. Jednak najczęstszą przyczyną zachorowań i zgonów będących skutkiem CVD jest prowadzenie niezdrowego stylu życia, w tym nieprzestrzeganie diety, dlatego zaleca się:

 • przestrzegać zdrowej diety
 • unikać palenia papierosów
 • regularnie ćwiczyć

 

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 12.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.