Opis płuc

 

ASTMA LTO

 

Płuca są częścią układu oddechowego. Znajdują się wewnątrz klatki piersiowej, nad przeponą. Są one narządami o złożonej budowie - składają się z gąbczastej, elastycznej tkanki, która służy do pobierania tlenu i wydychania dwutlenku węgla.

Tlen dostaje się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, następnie jest rozprowadzany po drogach oddechowych przy pomocy układu zwanego drzewem oskrzelowym, od którego odchodzą zwężające się gałęzie (czyli oskrzela i oskrzeliki). Drzewo oskrzelowe dostarcza tlen do pęcherzyków umieszczonych głęboko wewnątrz płuc. Tlen pobierany z wdychanego powietrza przemieszcza się z płuc do krwiobiegu, a dwutlenek węgla, który jest produktem ubocznym przemiany materii trafia z krwiobiegu do płuc, z których następnie jest wydychany. Pobór tlenu i rozprowadzanie go przez krew jest niezbędne do funkcjonowania wszystkich komórek w organizmie. Wydalanie dwutlenku węgla jest konieczne w celu zachowania odpowiedniego pH krwi i utrzymania równowagi kwasowo- zasadowej organizmu.

Ponieważ we wdychanym powietrzu znajdują się również pyłki, kurz, bakterie, wirusy, dym i chemikalia lotne, płuca stanowią również układ obronny organizmu przeciwko toksynom. Elementami układu obronnego są komórki odpornościowe oraz wydzielany śluz, które służą wychwytywaniu i usuwaniu niepotrzebnych składników z płuc.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.