Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl

 

Inne nazwy: przewlekłe zapalenie tarczycy, autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy


Co to jest?

Tarczyca (gruczoł tarczowy) to organ o motylowatym kształcie, umiejscowiony płasko przy tchawicy, wytwarza hormony o nazwie tyroksyna (T4) i trójjodotyronina (T3)  i odgrywa istotną rolę w kontroli metabolizmu w organizmie.

Choroba Hashimoto to najczęściej spotykany rodzaj zapalenia gruczołu tarczowego i najczęstsza przyczyna zmniejszonego wytwarzania hormonów tarczycy (niedoczynności tarczycy), pojawia się głównie u kobiet w średnim wieku. Jest chorobą autoimmunizacyjną, często współistniejącą z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi, w szczególności z cukrzycą typu 1. lub niedoczynnością nadnerczy. Gdy współwystępuje z chorobą Addisona, rozpoznaje się zespół Schmidta, natomiast w przypadku współwystępowania choroby Hashimoto, choroby Addisona i cukrzycy typu 1 stwierdza się zespół Carpentera.

W chorobie Hashimoto tarczyca ulega powiększeniu (tworzy się tak zwane wole), staje się twarda i gumowata, lecz zazwyczaj nie jest tkliwa. Tkanka tarczycy jest niszczona przez limfocyty, które się do niej przedostają oraz przez jeden lub kilka rodzajów przeciwciał, powodując postępujące spowolnienie wytwarzania hormonów tarczycy.   

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 25.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.