Inne określenia: łagodny przerost gruczołu krokowego, BPH (Benign Prostatic Hyperplasia)


Co to jest?

Łagodny rozrost stercza (BPH - Benign Prostatic Hyperplasia), zwany inaczej łagodnym przerostem gruczołu krokowego, to nienowotworowe powiększenie prostaty, czyli małego gruczołu otaczającego męską cewkę moczową, wytwarzającego płyn, który wchodzi w skład nasienia.

Wraz ze wzrostem objętości, prostata może uciskać na cewkę moczową, powodując zmniejszenie strumienia moczu, częstą i naglącą potrzebę oddawania moczu, a czasem wyciekanie moczu pod koniec jego oddawania. Stan ten może także powodować zaleganie moczu, co może osłabiać mięsień pęcherza moczowego i zwiększyć ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego (ZUM) lub kamicy moczowej. W ciężkich przypadkach BPH, mocz może cofać się i uszkadzać nerki. Rzadko BPH może spowodować całkowite zatrzymanie moczu, wówczas taki stan wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

BPH może także wpływać na funkcje seksualne. Może prowadzić do ograniczenia potencji, bolesnych orgazmów i impotencji. Rodzaj i nasilenie występujących objawów różnią się w zależności od pacjenta i mogą one zmieniać się w czasie. U wielu mężczyzn BPH nie urasta nigdy do poważnego problemu; dla innych może stanowić istotne ograniczenie jakości ich życia. Częstość występowania BPH wzrasta wraz z wiekiem mężczyzn. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (The American Urology Association) u około 50% mężczyzn pewne objawy BPH występują przed ukończeniem 60. roku życia, a u mężczyzn osiemdziesięcioletnich odsetek ten sięga 90%. Wprawdzie BPH nie powoduje raka prostaty, jednak obie te choroby mogą współwystępować.


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 25.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.