Co to jest?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym, która charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem symetrycznych stawów rąk i stóp, rzadziej dużych stawów (np. barkowych, kolanowych, biodrowych), zmianami pozastawowymi oraz objawami układowymi prowadząc w konsekwencji do inwalidztwa i przedwczesnej śmierci.

Reumatoidalne zapalenie stawów u większości chorych rozwija się podstępnie, w ciągu kilku tygodni, u osób pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Ponad 75% chorych stanowią kobiety. Przyczyna tego schorzenia nie jest znana. Uważa się, że pewną role w rozwoju RZS odgrywają czynniki środowiskowe (np. zakażenia wirusowe, bakteryjne), immunologiczne oraz genetyczne. Część naukowców uważa, że zmiany pewnych hormonów mogą uaktywnić RZS u pacjentów z danymi genami, którzy zostali narażeni na działanie czynnika wywołującego to schorzenie. RZS  nie jest chorobą zaraźliwą.
W okresie ciąży (już w I trymestrze) u większości kobiet objawy kliniczne RZS zmniejszają się, natomiast po porodzie mogą się nasilać.

RZS różni się od choroby zwyrodnieniowej stawów, w przebiegu której tkanka stawowa ulega zużyciu m.in. w wyniku urazów lub uprawiania sportu, a także pacjent zgłasza inne objawy niż w RZS.

  

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 20.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.