Co to jest?

Wrzody to inaczej uszkodzenia (ubytki) błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (górnej części jelita cienkiego) o średnicy około 1 cm. W żołądku wytwarzany jest kwas solny i enzymy, w tym pepsyna, które biorą udział w procesie trawienia pokarmów. Błona śluzowa wyściełająca żołądek stanowi ochronę przed działaniem kwasu solnego, działanie ochronne mają również prostaglandyny. Jeżeli czynniki ochronne nie spełniają prawidłowo swojego zadania, kwas i pepsyna uszkadzają błonę śluzową tworząc ubytek błony sluzowej, czyli wrzód.

Wrzody zazwyczaj są spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori. Bakteria ta wydziela enzym o nazwie ureaza, który upośledza zdolność żołądka do wydzielania śluzu chroniącego przed szkodliwym działaniem kwasu i powstawaniem wrzodów.  Zakażenie H. pylori jest często spotykane, szczególnie w krajach rozwijających się. Uważa się, że przenosi się wraz z pożywieniem oraz wodą skażoną ludzkimi odchodami, lub poprzez kontakt z kałem, wymiocinami lub śliną osoby zarażonej.

Wprawdzie bakteria H. pylori obecna jest w organizmie wielu osób, to jednak nie każdy przypadek wrzodu żołądka spowodowany jest tą bakterią. Inne możliwe przyczyny to: długotrwałe przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych takich jak aspiryna, naproksen czy ibuprofen, a także zespół Zollingera-Ellisona, gdzie dochodzi do wzmożonego wytwarzania hormonu o nazwie gastryna w przebiegu nowotworu trzustki lub jelita cienkiego.

Nadmierne spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu może zaostrzać przebieg choroby wrzodowej i utrudniać gojenie się uszkodzenia błony śluzowe.


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 25.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.