Co to jest?

Fibromialgia jest to zespół chorobowy związany z odczuwaniem przewlekłego, rozległego, obezwładniającego bólu. Osoby dotknięte fibromialgią odczuwają bóle mięśni, karku, ramion i pleców. Pacjenci cierpią na zaburzenia snu oraz często po przebudzeniu lub długim siedzeniu odczuwają sztywność mięśni. Natężenie i lokalizacja bólu oraz stopień odczuwanego zmęczenia mogą zmieniać się z dnia na dzień, a także pogarszać się pod wpływem wysiłku fizycznego oraz stresu. Fibromialgia w Stanach Zjednoczonych dotyka ono około 3,4% kobiet oraz 0,5% mężczyzn w średnim wieku. Szacuje się, że dziennie około 5% osób odwiedzających lekarza cierpi na tę chorobę. W reumatologii, fibromialgia znajduje się na drugim lub trzecim miejscu wśród rozpoznawanych schorzeń.

Ból, zmęczenie oraz inne liczne objawy związane z fibromialgią mogą powodować frustracje zarówno u pacjenta jak i lekarza. Powodują one obniżenie nastroju chorego, jednak nie przebiegają ze stanami zapalnymi ani widocznymi uszkodzeniami zajętych tkanek. Ból oraz inne objawy nawracają i ustępują niespodziewanie i nie przeradzają się w stan chorobowy, ani nie ustępują wraz z czasem. W przeszłości wielu pacjentów z fibromialgią uznawano za hipochondryków, lub łączono ich objawy z depresją bądź stresem. Wprawdzie niektóre stany depresyjne związane są z fibromialgią, jednak nie są one jej przyczyną. Częstość występowania depresji kształtuje się na podobnym poziomie jak w przypadku innych chorób przewlekłych.

Obecnie środowisko medyczne oraz większość organizacji prozdrowotnych uznaje istnienie fibromialgii, lecz informacje na jej temat są nadal niewystarczające. W 1990 roku Amerykańskie Kolegium Reumatologii (American College of Rheumatology) opracowało oficjalną definicję fibromialgii, która została przyjęta przez klinicystów i badaczy (patrz Badania). Definicja ta określa wprawdzie częste objawy fibromialgii, lecz jej przyczyna nadal nie została poznana. Uważa się, że u niektórych osób pewne czynniki spełniają funkcję mechanizmu wyzwalającego chorobę. W niektórych rodzinach choroba ta występuje częściej. W wielu przypadkach jest ona wynikiem przebytego urazu fizycznego lub ciężkiej choroby, choć niejednokrotnie mechanizm wyzwalający pozostaje nieznany.

Niektórzy badacze twierdzą, że objawy mogą być powodowane zaburzeniami snu, inni uważają, że przyczyną są mikroorganizmy. Kolejną teorią jest zmiana metabolizmu mięśni szkieletowych lub przewlekła nadwrażliwość układu odpornościowego. Wielu badaczy uważa, że przyczyny fibromialgii znajdują się   "w głowie" pacjenta - nie są one wynikiem depresji ani stresu, lecz zmienionym sposobem przetwarzania bodźców bólowych i zmiany neuroprzekaźników w mózgu. Poznanie przyczyn fibromialgii może być odległe, lecz lekarze już teraz potrafią ją rozpoznać i pomóc pacjentowi w poprawie jakości życia.

 

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.