Inne określenia: Dławica piersiowa, Dławica piersiowa stabilna, Niestabilna dławica piersiowa, dusznica bolesna
 

Co to jest?

Dławica piersiowa/dusznica bolesna to określenie bólu w klatce piersiowej, które  spowodowane jest niedostatecznym dopływem krwi i tlenu do serca. Krew do serca dociera dwiema tętnicami, które zwane są tętnicami wieńcowymi.

Choroba niedokrwienna serca – tym pojęciem określa się wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego.

O chorobie wieńcowej serca mówimy, gdy przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego są zmiany w tętnicach wieńcowych. 

Najczęstszą przyczyną dławicy piersiowej jest zwężenie tętnicy wieńcowej przez blaszkę miażdżycową, czyli zmianę występującą w ścianie tętnic zbudowaną z rdzenia lipidowego (głównie LDL - zły cholesterol), komórek krwi oraz włóknika.  Zazwyczaj dławica piersiowa pojawia się u mężczyzn po 40 roku życia, a u kobiet po 50 roku życia.
 

Wyróżnia się 3 główne typy dławicy:

  1. Dławica piersiowa  stabilna charakteryzuje się typowo bólem zlokalizowanym zamostkowo, który może promieniować do szyi, żuchwy, lewego barku lub lewego ramienia, do nadbrzusza, zwykle trwa kilka minut, nie zmienia się w zależności od pozycji ciała i fazy cyklu oddechowego.  Dolegliwości bólowe pojawiają się zwykle w czasie wysiłku fizycznego i/lub stresu. Typowy ból dławicowy zwykle ustępuje po odpoczynku i/lub leczeniu nitrogliceryną. Stabilną dławicę piersiową rozpoznaje się, gdy dolegliwości bólowe nie uległy nasileniu w ciągu 2 miesięcy. Wielu pacjentów cierpiących na ten rodzaj dławicy może prowadzić względnie normalne życie przez wiele lat, ale u niektórych choroba może z czasem ulec nasileniu lub nagle przejść w postać dławicy niestabilnej.
     
  2. Dławica piersiowa niestabilna  jest to postać choroby wieńcowej serca, w której dolegliwości bólowe rozwijają się, gdy dochodzi do nagłego ograniczenia drożności tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstający na pękniętej blaszce miażdżycowej. Objawy kliniczne w dławicy niestabilnej są podobne do objawów w dławicy stabilnej, czyli również pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej jednak te dolegliwości są bardziej nasilone, trwają dłużej, mogą pojawić się również w spoczynku i nie ustępują po podaniu nitrogliceryny. U pacjentów z dławicą niestabilną występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca, poważnej arytmii i zatrzymania akcji serca. Stan ten stanowi zagrożenie życia i powinien być natychmiast rozpoznany i poddany leczeniu.
     
  3. Dławica odmienna (dławica Prinzmetala) prawie zawsze pojawia się w stanie spoczynku, zwykle w nocy (między 24.00 a 6.00 rano) a jej przyczyną jest samoistny skurcz tętnicy wieńcowej. U wielu osób z tym typem dławicy występuje również zaawansowana miażdżyca przynajmniej w jednym dużym naczyniu wieńcowym. Ten typ dławicy może również wystąpić, chociaż o wiele rzadziej, u osób z chorobą zastawek serca lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, jak również u osób przyjmujących kokainę i metamfetaminę.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 20.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.