Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) prowadzi działania mające na celu powstrzymanie rozwoju bakterii lekoopornych


W raporcie opublikowanym 3 kwietnia 2018r. amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób zwraca uwagę na rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego ze strony bakterii o nietypowych mechanizmach oporności na antybiotyki. Bakterie te spotykane są rzadko i zazwyczaj wykazują oporność na większość lub wszystkie środki przeciwko drobnoustrojom. Mogą powodować niebezpieczne, trudne do leczenia lub wręcz niemożliwe do wyleczenia infekcje.

Bakterie te nie są obecnie często spotykane, jednak CDC wyraża obawę, że w przyszłości może dojść do ich rozpowszechnienia na szeroką skalę. Jedna na cztery bakterie o nietypowych mechanizmach oporności posiada określone geny, które umożliwiają przekazywanie tych mechanizmów innym bakteriom. Rozwój oporności na określony lek przeciwko drobnoustrojom jest trudny do zahamowania. Bakterie o nietypowych mechanizmach oporności mogą znajdować się w przewodzie pokarmowym lub na skórze ludzi i zwierząt, nie powodując żadnych objawów zakażenia (kolonizacja), skąd mogą być przenoszone na inne organizmy. Przedostają się też do organizmu z produktów spożywczych lub wody. Do zakażenia może również dojść w placówkach ochrony zdrowia, w których leczą się pacjenci zarażeni lub zakażeni czynnikami chorobotwórczymi.  

Według raportu CDC, w USA z powodu zakażeń drobnoustrojami wielolekoopornymi umiera ponad 23000 osób rocznie. Bakterie takie jak pałeczki Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy (CRE) mogą wywoływać trudne do leczenia zakażenia przewodu moczowego, krwi, ran lub zapalenie płuc. Nowe badania przeprowadzone w 2017 r. w sieci laboratoriów CDC w Stanach Zjednoczonych, pozwoliły na wykrycie 221 przypadków CRE o nietypowych mechanizmach oporności. W wyniku badania stwierdzono również, że około 1 na 10 przebadanych osób,  bez objawów zakażenia, była nosicielem łatwo rozprzestrzeniających się i jednocześnie trudnych do leczenia drobnoustrojów. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie CDC zaleca “podejmowanie szybkich i agresywnych działań” nawet w pojedynczych przypadkach wystąpienia bakterii o nietypowych mechanizmach oporności na antybiotyki. CDC opracowuje strategię koordynowaną przez sieć laboratoriów badających lekooporność, której wprowadzenie pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii o nietypowych mechanizmach oporności. Strategia obejmuje szybką identyfikację obecności bakterii u osób zdrowych, które mogą być ich nosicielami oraz nieprzerwane działania w zakresie oceny i kontroli zakażeń, trwające aż do czasu, dopóki rozprzestrzenianie się bakterii zostanie opanowane. 

Jednostki ochrony zdrowia, które wdrożyły powyższą strategię, przeprowadziły ocenę kontroli zakażeń oraz wykonały badania przesiewowe w kierunku kolonizacji w ciągu dwóch dni od rozpoznania infekcji bakteryjnej  o nietypowej oporności i nie stwierdziły dodatkowego rozprzestrzenienia infekcji kilka tygodni później. W 2017r. w sieci laboratoriów badających lekooporność badaniom w kierunku nietypowych mechanizmów oporności poddano ponad 4400 szczepów  bakterii CRE. CDC szacuje, że strategia ograniczenia zakażeń może zapobiegać 1600 przypadkom CRE w ciągu trzech lat w każdym ze stanów w USA.

Ponadto CDC współpracuje z innymi agencjami rządowymi w zakresie powstrzymania rozprzestrzeniania się bakterii UMR ( o nietypowych mechanizmach oporności)  poprzez zapobieganie zakażeniom i optymalizację wykorzystania antybiotyków. CDC apeluje do krajowych i lokalnych jednostek ochrony zdrowia i laboratoriów, aby zapoznały się z dostępnymi środkami wsparcia oraz informacjami dotyczącymi materiału niezbędnego do wykonania oznaczeń.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wdrożyła również szereg inicjatyw związanych z rosnącym problemem infekcji bakteriami lekoopornymi. Edukacja pacjentów obejmuje między innymi przekazanie następujących informacji dotyczących prawidłowego przyjmowania antybiotyków:

  • Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania przepisanych antybiotyków.
  • Nie należy przechowywać antybiotyków pozostałych po zakończeniu leczenia ani przyjmować antybiotyków przepisanych innej osobie. Różne zakażenia leczy się określonymi antybiotykami. Przyjmowanie nieprawidłowo dobranego antybiotyku może przedłużyć czas trwania kuracji. 
  • Należy pamiętać, że antybiotyków nie stosuje się w leczeniu infekcji wirusowych, takich jak przeziębienie lub grypa, ponieważ są one skuteczne wyłącznie w zakażeniach bakteryjnych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz CDC zalecają przestrzeganie następujących praktyk, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie bakterii wielolekoopornych:

  • Informowanie lekarza o odbytych podróżach zagranicznych lub pomocy medycznej otrzymanej w innej placówce ochrony zdrowia albo w innym kraju. 
  • Rozmowa z lekarzem o sposobach zapobiegania infekcjom, leczenie stanów przewlekłych oraz poddawanie się zalecanym szczepieniom (szczepienia chronią przed niektórymi infekcjami pierwotnymi, które mogą prowadzić do występowania infekcji wtórnych, wywołanych przez bakterie wielolekooporne).
  • Zapobieganie zakażeniom poprzez regularne i dokładne mycie rąk, utrzymywanie higieny skaleczeń aż do zagojenia, uprawianie bezpiecznego seksu i unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.

 

Materiały

Na stronie:

Testy

Badanie oporności na antybiotyki

Badania przesiewowe MRSA

Choroby

Zakażenia układu moczowego

Zakażenia skóry i ran

Zapalenie płuc

Wiadomości

Study Suggests “Superbugs” May be More Diverse and Harder to Detect than Previously Thought (6 marca 2017.)

Bacteria with Antibiotic Resistance MCR-1 Gene Found for the First Time in U.S. Patient, Raises Concern (11 lipca 2016.)

CRE Superbugs Rising Threat in U.S. (20 stycznia 2016.)

 

Linki do stron obcojęzycznych

CDC: Antibiotic Resistance Questions and Answers


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.01.2019

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.