Badacze twierdzą, że badania przesiewowe na obecność zapalenia wątroby typu C należy wykonywać u wszystkich dorosłych


W oparciu o badania przeprowadzone u prawie 5000 pacjentów oddziału ratunkowego w szpitalu Johns Hopkins, badacze zalecają wykonywanie badań przesiewowych na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C  (HCV) u wszystkich dorosłych powyżej 18. roku życia.  Wdrożenie tej rekomendacji oznaczałoby identyfikację nawet do 25% osób z nierozpoznanym zakażeniem HCV, które, jak twierdzą badacze, nie zostałoby wykryte przy zastosowaniu obecnie obowiązujących wytycznych.  Wnioski te zostały opublikowane w czasopiśmie Clinical Infectious Diseases.

U wielu chorych zapalenie wątroby typu C przebiega bezobjawowo, przez co nie zdają sobie oni sprawy z obecności zakażenia. Niepodjęcie leczenia może doprowadzić do  przewlekłego uszkodzenia wątroby. Badania przesiewowe pomagają wykryć takie przypadki i wdrożyć odpowiednie leczenie. 

Obecnie Amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), oprócz badań przesiewowych u osób z grupy wysokiego ryzyka zakażenia zapaleniem wątroby typu C, zaleca wykonywanie jednorazowego badania u osób urodzonych w latach 1945-1965, z tak zwanego pokolenia “baby boomers”. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się między innymi pacjenci z HIV, osoby przyjmujące narkotyki drogą dożylną oraz pacjenci dializowani, po przetoczeniu krwi lub po przeszczepie. Badaniu na obecność HCV należy również poddać dzieci matek z zapaleniem wątroby typu C oraz osoby z utrzymującym się nieprawidłowym poziomem enzymów wątrobowych (aminotransferaza alaninowa, ALT).

Badania przesiewowe polegają na oznaczeniu we krwi pacjenta przeciwciał wytwarzanych w odpowiedzi na zakażenie HCV. Przeciwciała te mogą występować zarówno w czasie trwania infekcji, jak i w wyniku kontaktu z wirusem w przeszłości. W celu potwierdzenia obecności wirusa i rozpoznania aktywnego zakażenia należy wykonać drugi test, bezpośrednio wykrywający RNA HCV. U około 70 – 85% osób z obecnością przeciwciał test ten również daje wynik dodatni.

Przed rozpoczęciem badania w szpitalu Johns Hopkins, badacze informowali o znacznej liczbie osób z dodatnim wynikiem oznaczenia przeciwciał przeciwko HCV (13 – 18%) na szpitalnych oddziałach ratunkowych w obszarach miejskich. Badacze chcieli określić ogólny wpływ zakażenia HCV i ocenić skuteczność zaleceń CDC w wykrywaniu nieujawnionych zakażeń HCV w tym środowisku.  

Trwające osiem tygodni badanie polegało na wykonaniu badań przesiewowych na obecność HCV u wszystkich pacjentów powyżej 18. roku życia, którzy zgłosili się na szpitalny oddział ratunkowy. U 13,8% z  4713 pacjentów, od których w ramach rutynowych badań pobrano krew, stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko zapaleniu wątroby typu C, co wskazuje na kontakt z wirusem. U prawie 1/3 osób z tej grupy stwierdzono nierozpoznane zakażenie HCV.  

U prawie połowy pacjentów z nierozpoznanym zakażeniem HCV wykryto by infekcję po wykonaniu badań dla grup wiekowych, zalecanych obecnie przez CDC, a 26,5% zakażeń stwierdzono  by na podstawie czynników ryzyka, takich jak dożylne przyjmowanie narkotyków i zakażenie HIV. Jednak, gdyby badanie przeprowadzono wyłącznie na podstawie wytycznych CDC, nie wykryto by  25% przypadków.  

Wśród osób, u których infekcja pozostałaby niewykryta w badaniach przeprowadzonych zgodnie z obecnymi zaleceniami dotyczącymi badań przesiewowych, badacze wykryli wzrost liczby pacjentów spoza rasy czarnej, urodzonych w latach 1979 – 1995, czyli znacznie młodszych mężczyzn i kobiet niż pokolenie “baby boomer”, u których badanie na obecność przeciwciał przeciwko HCV dało wynik dodatni (odpowiednio 7,6% i 5,7%).

Badacze wyliczyli, że w szpitalu Hopkins 13,8% wszystkich dodatnich wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C dałoby w skali roku około 8000 nowych pacjentów z dodatnim wynikiem badań na obecność przeciwciał przeciwko HCV i 6700 pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV.

Niewykryte i nieleczone zakażenie wątroby typu C może powodować poważne powikłania. Według CDC u około 60 - 70% pacjentów rozwija się przewlekłachoroba wątroby, a u około 20 - 40% w ciągu wielu lat dochodzi do marskości wątroby. Według szacunków, około 1 - 5% nieleczonych przypadków prowadzi do zgonu w wyniku choroby przewlekłej, takiej jak marskość lub rak wątroby.

Zapalenie wątroby typu C można skutecznie leczyć przyjmując odpowiednią kombinację leków. Niedawno FDA zatwierdziła kilka takich kombinacji, a w przyszłości dostępnych będzie ich jeszcze więcej.

Badacze przyznają, że propozycja znacznego rozszerzenia testów HCV wymagałaby zaangażowania dodatkowych zasobów, lecz jednocześnie podkreślają konieczność wykrycia HCV we wczesnym stadium. Obecnie zapalenie wątroby typu C jest całkowicie wyleczalne, pod warunkiem wczesnego wykrycia. Po przebyciu choroby pacjent nie zaraża, co pozwala zapobiegać konsekwencjom związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa – powiedział dr Thomas Quinn, profesor medycyny w szpitalu Johns Hopkins.

Badanie wykonano w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego (gdzie częstotliwość występowania zakażeń o podobnych czynnikach ryzyka, jak na przykład HIV, jest wysoka), w mieście o znacznej liczbie przypadków zapalenia wątroby typu C. Przed podjęciem decyzji o zaleceniu badań przesiewowych w kierunku zapalenia wątroby typu C należałoby wykonać dalsze badania, w innych warunkach klinicznych.   


 

Na stronie

Testy: WZW typu C - badania

Choroby: Zapalenie wątroby

 

UWAGA: Artykuł powstał w oparciu o badania wykorzystujące zacytowane źródła oraz wspólne doświadczenia członków Komitetu Konsultacyjnego Lab Tests Online. Artykuł podlega okresowej ocenie Komitetu Konsultacyjnego oraz aktualizacjom. Materiały źródłowe dodane w zaktualizowanych wersjach zostaną odpowiednio oznaczone. Aby zapoznać się z nimi należy skopiować podany link i wkleić go do przeglądarki internetowej

Artykuł adaptowany z AACC's Clinical Laboratory News. For the full article, see: A Call for Universal HCV Screening (1 czerwca 2016). Artykuł dostępny online na stronie https://www.aacc.org/publications/cln/articles/2016/june/the-sample.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.12.2017

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.